dimecres, 25 d’abril de 2012

Tren d'Artà: esmenes als pressuposts del estat PSM-IV-ExM

[A la imatge davant les "obres" del tren a Manacor, d'esquerra a dreta, en Sebastià Gayà,
n'A. Alorda, en Miquel Oliver i G. Caldentey]

L’Estat espanyol destinarà al pressupost de l’Estat del 2012, 7 milions d’euros a les Illes Balears en matèria ferroviària, ens complau que el conveni signat entre les dues administracions continui vigent, però consideram que no es suficient el pressupost que s’hi destina per part de l’Estat Espanyol, que no arriba ni a un 1% del pressupost ferroviari total de l’Estat que es de 1.000 d’euros per el 2012, consideram que  Balears té un desequilibri molt gran amb la resta de l’Estat en matèria d’inversions i fent-mos càrrec de la situació econòmica del moment, consideram que 70 milions el 2012 i similars partides als pressuposts del propers anys , fins a arribar al total del conveni que són 433 milions, es una demanda més que justa, hem de tenir en compte que la comunitat autònoma té pendents moltes factures amb les empreses adjudicataries de les obres ja executades i no podem deixar una infrastructura a mig fer, a més, una  infrastructura serà molt important per la comarca de llevant.
L'esmena als pressuposts del Estat s’ha presentat per el diputat de Compromís, Joan Baldoví, amb qui tenim una molt bona relació i una col·laboració constant.