dimarts, 22 d’abril de 2014

Moció per a recuperar allò abonat en concepte del "Cèntim sanitari" declarat il·legal pel TJUE

A la vista que que no hi ha cap senyal que des de l'equip de govern s'hagi fet cap cas ni un a la instància que presentàrem dia 28 de febrer amb objectiu que es calculi què ha pagat a les diferents administracions l'Ajuntament en concepte de "Cèntim sanitari", hem decidit presentar aquesta proposta en forma de moció, de cara a la seva discussió i, si s'escau, aprovació, la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà que ha de tenir lloc dia 29 d'abril.
Encara que s'aprovàs, no ens queda més remei que ser del tot escèptics respecte de la voluntat ni capacitat de l'Ajuntament encapçalat per Jaume Alzamora Riera en el sentit de donar-ne efectiu desenvolupament, a la vista de la significativa quantitat de mocions aprovades pel Ple que no s'han vist materialitzades ni s'hi ha donat cap passa ni una (mirau les preguntes al respecte de mocions aprovades i no dutes a terme, de les nostres preguntes del darrer Ple: fins a 5), algunes de les quals fins i tot amb el vot del seu grup. Per exemple, la referent a declarar il·legítima part dels interessos dels préstecs ICO del Pla de pagament a proveïdors que s'aprovà el mes de juliol de l'any passat, o com la relativa a sancions als banc que tenen i retenen pisos buits, que va donar lloc a estupendes i molt vistoses notícies, però que, per la part d'actuacions municipals que comportava, no s'ha fet absolutament res...