dimecres, 27 d’agost de 2008

Restes arqueològiques de Son Colom: "Conjunt de materials de la primera fase de presència humana a les Illes Balears"

Accediu a l'article en pdf:
Ramis, D., Plantalamor, Ll., Carreras, J., Trias, M, Santandreu, G., "S'Arenalet de Son Colom (Artà) i l'origen de l'arquitectura ciclòpia a les Balears", Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 63 (2007) (pp. 333-348) [1,9 Mb].

RESUM: L'excavació de les restes d'una estructura d'habitació de planta allargada a s'Arenalet de Son Colom (Mallorca) ha proporcionat un conjunt de materials molt homogenis datables a finals del III mil·lenni cal BC, és a dir, la primera fase de presència humana ben documentada a les Illes Balears. Les murades d'aquest monument varen ser construïts mitjançant grans blocs de pedra. La documentació de l'anomenada “arquitectura ciclòpia” a Mallorca en un moment cultural tan arcaic marca un important desenvolupament en el coneixement de la prehistòria inicial de les Balears. A més, el registre d'aquesta excavació constitueix una evidència útil a la hora d'analitzar el procés del poblament humà de Mallorca com un exemple de colonització insular.