dissabte, 2 de febrer de 2008

Si no fos pel perill i la gravetat dels fets, la cosa podria ser còmica


Dijous passat, una altra de les plaques de pedra que conformen la façana de l'edifici del Teatre d'Artà va caure. Aquesta vegada, ha estat des d'una altura d'uns sis metres, i damunt d'un espai públic sempre obert al pas dels vianants. Aquest fenomen de caiguda de trossos de façana ja és conegut, i pareixia que no s'havia de repetir, que s'havien pres les mesures adients per a evitar-ho.
Hem de recordar que a principis del mes de maig de 2007 caigueren les primeres plaques de la façana.
Després d'una sèrie de visites de l'arquitecta municipal i ATP (Assessoria Tècnica de Projectes), i per ordre de la primera, la policia municipal acordona l'edifici, per evitar que el despreniment d'alguna placa faci mal a algun vianant.
En reunió de 14 de maig, entre el sr. Gómez-Quintero (constructor), el sr. Juan Artigues Mesquida (ATP), Maria Llodrà (arquitecta nunicipal), M. Francisca Servera (batlessa) i altres, s'acorda que l'empresa constructora (Gómez-Quintero) realitzi un reconeixement sistemàtic de les peces d'aplacat de pedra de les façanes. Aquest reconeixement es va dur a terme dia 15 de juny.
Dia 9 de juliol ATP entrega un primer informe definitiu de les deficiències del teatre.
Les feines de reparació de deficiències a la façana i d'altres deficiències a altres espais de l'edifici es duen a terme al llarg del mes de juliol.

Això és un petit resum del que ha passat, fins ara, concretament amb les pedres de la façana. Arran de la nova caiguda d'una altra d'aquestes lloses de pedra, però, ens demanam: què s'hi va fer, el mes de juliol? Es va revisar, es va reparar...?
En definitiva: Què s'està fent, amb l'edifici del Teatre d'Artà -un edifici que el mes de juny farà set anys de la seva inauguració-, davant dels problemes que hi sorgeixen un darrera l'altre?

Després de les contundents manifestacions del Batle d'Artà, R. Gili, a principis d'any, Els Verds-Esquerra ens demanam, com qualsevol veinat al poble, quines mesures, quines passes s'han donades (1) respecte de la solució dels problemes que sorgeixen repetidament, quan alguns, com aquest, en principi pareixia que ja no haurien d'haver tornat a sorgir, i (2) respecte de la determinació de responsabilitats com a condició inel·ludible per a començar a enfrontar els problemes ben d'arrel.
Lamentam l'alarmisme creat pel batle amb les seves declaracions, i voldríem que fes una millor feina i més transparent. Ens agradaria que s'explicàs per què està apuntalada la planta-soterrani de l'edifici, si les causes són un problema de sobrecàrrega o, com va declarar amb els Independents fa una setmana aproximadament l'arquitecte encarregat de dissenyar el teatre, M. Carrió, els problemes són causats per uns forats fets a la plaça del teatre per poder-hi instal·lar uns envelats per a les festes de capdany fa un parei d'anys.
Lamentam que el Sr. Gili no només no informi la gent com és degut, sinó que a més ens posi obstacles per a la obtenció d'una còpia d'un segon informe d'ATP.

Si voleu llegir algunes de les declaracions del Sr. Gili publicades a la revista setmanal De Franc, al núm. 250, de dia 4 de gener, descarregau-vos el pdf pitjant aquí
Pitjau aquí per veure les declaracions dels Independents d'Artà i M. Carrió, al Diario de Mallorca del passat dia 13 de gener, atribuint a l'equip de govern actual i l'anterior els problemes amb la planta-soterrani coneguts aquest passat Nadal.

1 comentari:

Julen Adrián ha dit...

El Sr. Batlle en una encalentida de boca ha afirmat que té un informe del Col·legi d'Enginyers que confirma no se sap quines barbaritats del teatre d'Artà, que no se sap quin arquitecte li ha aconsellat esbucar el teatre, i fer-ne un altre de nou, altres vegades ha afirmat que te no se sap quants d'informes que apunten responsabilitats tècniques i polítiques cap als Independents i cap als tècnics redactors i directors de les obres de l'edifici del Teatre.
Els Independents i el Sr. Carrió, en una roda de premsa afirmen que ells estan lliures de tota reponsabilitat i que la culpa és dels qui van autoritzar els forats fets a la terrassa del Teatre per instal·lar-hi la carpa de festes de Nadal en 2004 i crec que també en 2005 i 2006. Entre aquests responsables ens situa a EU-EV, que a través del regidor Julen Adrián participava al govern que va autoritzar els forats en qüestió.
Tothom escampa responsabilitats i s'escampa les puces, i mentre, els qui poden i deuen actuar, el govern actual, no fa res de res i el deteriorament de l'edifici es manifesta novament en forma de lloses de recobriment de la façana que cauen, i tanta sort que no han ferit a ningú.
Però les coses no pasen perquè sí.
Per què el Sr. batle no fa res? Per què no entrega a l'oposició, a Guillem Caldentey, regidor de Els Verds-Esquerra, una còpia de l'informe de l'empresa ATP sobre les patologies de l'edifici del Teatre, el segon informe d'aquesta empresa pagat amb doblers públics?

Per quina raó el Batle no fa públic aquest document?
Per quina raó no el demanen els Independents ni cap altre partit?
Per quina raó els Independents i El Sr Carrió (o viceversa) involucren a Julen Adrián, aleshores regidor d'EU-EV en una qüestió que afectava a les responsabilitats de la regidora de Festes del govern d'aleshores (Mª Antònia Sureda (UM) i al regidor de Cultura, responsable del Teatre d'Artà, Manolo Galán (PSOE) i amb la qual el regidor de Serveis Socials, Educació, Sanitat i Participació Ciutadana no tenia res que veure? (fins i tot estava de vacances en les tres ocasions)
Per quina raó no es reclamen les responsabilitats civils de l'equip redactor del projecte i director de les obres, cobertes per un a pòlissa de responsabilitat civil?

El Sr. Gili, batle d'Artà és responsable de les coses que diu quan es calenta la boca; però sobre tot es responsable de les coses que no fa quan té la boca tancada.
Perque ens consta que si aquests informes de patologies de l'edifici s'han sol·licitat a l'empresa (ATP) ha estat per iniciativa de l'anterior gerent del teatre, no del Sr. Gili ni de cap membre de l'equip de govern.
Sabem que el Sr. Gili podrà ser moltes coses, però estam segurs que no es un ingenu, i que sota tanta incompetència necessariament s'han d'amagar altres interessos particulars que no vol fer públics.
El Sr. Gili ha d'explicar a quins acords ha arribat amb els tècnics responsables de les deficiències del Teatre, uns acords que tenen que veure amb aquesta actuació de bordar però no mosegar, d'amagar i amenaçar, però no concretar cap reclamació concreta en els tribunals.
Quins acords lliguen al Sr. Gili (o/i a la seva família) amb els tècnics reponsables del Teatre?
Quan encara era regidor del govern, entre juliol de 2004 i maig del 2006 vaig escoltar en nombroses ocasions al Sr. Gili anunciar, amagar, bordar una altra denúncia sobre unes irregularitats en una llicència d'obres que afectava directament com a perjudicada, a una persona de la seva família. No eren declaracions en la intimitat, les va escoltar i en va arribar notícia a tothom que estava per La Sala. D'aquelles amenaces no es va tornar saber res. Sr. Gili, o millor, Señors Gili, QUÈ HAN NEGOCIAT VOSTÉS AMB EL SR. CARRIÓ?
PER VENTURA NO ESTARAN MESCLANT INTERESSOS PARTICULARS I INTERESSOS PÚBLICS?
Què ens amaguen? O és que no ens amaguen res i són vostés així d'inútils?
dissabte, febrer 02, 2008