dijous, 28 de febrer de 2008

Pressuposts Participatius segons la regidora de Participació Ciutadana, Esperança Massanet

Els Verds-Esquerra es feliciten per la recuperació del Fòrum Ciutadà de la Colònia, però en critiquen la retallada de qualitat democràtica

De la Normativa dissenyada per la regidora de participació ciutadana, es podria derivar que l'Assemblea, teòricament màxim òrgan de decisió, no es reunís mai

El passat dia 27, en Junta de Portaveus de l'Ajuntament d'Artà, la regidora de Participació Ciutadana, Esperança Massanet, va explicar els representants de les diferents formacions locals el projecte de Fòrum de participació ciutadana que es desenvoluparà enguany a la Colònia de Sant Pere, i pel qual s'han de determinar despeses fins a un total de 60.000 euros prevists als pressuposts municipals. Es va presentar l'esborrany de Normativa del Fòrum, que l'Assemblea de ciutadans de la Colònia haurà de ratificar i que, en principi, podrà millorar amb les aportacions dels mateixos.

La proposta de Normativa presentada per la regidora Massanet rebaixa en gran mesura, segons Guillem Caldentey, portaveu de Els Verds-Esquerra d'Artà, la qualitat democràtica d'aquest procés de participació ciutadana, “en primer lloc, a nivell purament procedimental quan, mentre els anys anteriors era l'assemblea qui dissenyava la Normativa que havia de regir el procés i després el Consistori la ratificava, ara són els polítics de l'equip de govern qui la dissenyen per posar-la a consulta de l'Assemblea, la qual podrà fer els suggeriments que vulguin però, en principi, el document presentat per la regidora és el que s'aprovarà al Ple, segons les seves mateixes paraules. És a dir, l'equip de govern que va suspendre el procés de participació ciutadana a la Colònia per estar suposadament polititzat, és ara qui retalla el poder dels ciutadans a favor del Ple, dels representants polítics al consistori artanenc”.

La Normativa proposada per la regidora Massanet elimina de fet el funcionament assembleari del Fòrum de Participació Ciutadana, amb el raonament que els coloniers no volen reunir-se amb tanta freqüència. Es substitueix, a la pràctica, el nucli fonamental del procés, l'Assemblea, que debatia, seleccionava i votava, amb l'assessorament dels tècnics municipals, les propostes presentades pels mateixos ciutadans, atorgant gairebé tot el poder de decisió a la Comissió Permanent de Participació Ciutadana, que estudiarà les propostes presentades, eliminant les que no s'adaptin al reglament o no siguin viables, presentarà a l'Assemblea les propostes acceptades a tràmit i elaborarà el calendari d'Assemblees. Però, de fet, segons Caldentey, “tal i com s'ha dissenyat aquesta proposta de Normativa, l'Assemblea podria no haver-se de reunir mai, atès que es podrien recollir les propostes a les oficines municipals, la CPPC podria fer tota la feina de selecció, i decidir, finalment, quins dies la gent de la Colònia podria votar, dipositant el vot a les mateixes oficines els dies que determini aquest mateix organisme”.

En definitiva, encara que ens alegram que d'alguna manera es restableixi alguna forma de participació ciutadana a la Colònia, a part de la Comissió de Festes, ens pareix que, per molts motius, el tarannà de la regidora de participació ciutadana es caracteritza per la poca disposició a delegar poder en els coloniers i a fer feina en el sentit que els ciutadans augmentin la seva participació en el que és públic, de tots”.