dijous, 7 de febrer de 2008

Recordau la multa de 700.000 euros que va imposar el CIM a UPA, S.A., per "obres il·legals i il·legalitzables" al càmping de la Colònia?


Dia 13 de novembre de 2005, Diari de Balears -entre d'altres mitjans- publicava una notícia sobre el contenciós que havia interposat UPA, S.A., contra la sanció que el Consell Insular de Mallorca li havia imposat per "obres il·legals i il·legalitzables", consistents en la construcció, els anys 1998-1999, de 88 nous "bungalows" fixes d'obra en zona per a instalar tendes de campanya. Pitjau aquí si voleu fer una mica de memòria, accedint a l'esmentada crònica d'A. Bassa al Diari de Balears.
Idò bé, recentment hem tingut accés a l'escrit de part del misser del Consell Insular de Mallorca (signat a Palma dia 19 de novembre de 2007) en el Procediment Ordinari 248/2005, iniciat per UPA, S.A., en contra de la sanció.
Entre d'altres coses, aquesta institució exposa que:

- La classificació urbanística del sòl, en el moment d'execució de les obres, era de sòl rústic protegit.
- No hi ha cap autorització urbanística que empari la construcció dels nous bungalows fixes de ciment prefabricat.
- El complex resultant no és un càmping, en la definició de "càmping" de l'art. 1, 2on paràgraf, del Decret 13/1986, d'ordenació de campaments de turisme, la qual exigeix un "espacio de terreno debidamente delimitado ... para su ocupación temporal ... utilizando como residencia ... elementos fácilmente transportables".

Sobre la subrogació que es va fer d'aquest expedient, davant la passivitat de l'Ajuntament d'Artà, no puc evitar copiar un parei de frases:

En el present cas, l'actitud de l'Ajuntament d'Artà sols pot qualificar-se de tolerància o passivitat total davant la infracció sancionada i moltes altres ja prescrites [...]. L'actuació de l'Ajuntament no es pot aquí qualificar d'ajustada a la Llei. [...] Pretenir que s'hagi de donar a l'Ajuntament una altra oportunitat [...], quan des de 1984 no ha mostrat mai un vertader interès [...] és absurd i contrari a la finalitat de l'art. 71 de la Llei de Disciplina Urbanística.


Aquest litigi tindrà aviat sentència: ja veurem què diu el jutge.
Us recomanam una lectura de l'escrit sencer, el trobau aquí (l'hem penjat en dues parts, en pdf).