dilluns, 6 de juliol de 2009

Per quarta vegada en menys de dos anys: Reclamació per a què renovin les instal·lacions dels parcs infantilsEls Verds-Esquerra reiteren la denúncia pel mal estat de conservació dels parcs infantils d'Artà, i en demanen la immediata renovació
Insten l'Ajuntament, a més, a desmuntar o tancar les instal·lacions més perilloses mentres no siguin substituïdes
Per quarta vegada en el decurs dels darrers dos anys (1), Els Verds-Esquerra han instat l'Ajuntament d'Artà a “la immediata retirada de les instal·lacions [dels parcs infantils] malmeses i el tancament del parc infantil [de la Plaça Progrés, a Artà] mentre no es dugui a terme la seva rehabilitació i adequació per al seu ús”, a més de “la immediata execució de la renovació de les instal·lacions del parc infantil”.
Els Verds-Esquerra denuncien la lamentable conservació i manteniment d'aquest tipus d'instal·lacions i la manca de sensibilitat i preocupació demostrades sostingudament per l'equip de govern municipal (UM-PSOE), especialment pel que fa a aquesta qüestió, que afecta la seguretat dels més petits.
Aquest fet quedà palès una vegada més en la redacció i aprovació dels Pressuposts municipals, que no varen incloure partida pressupostària amb la finalitat de la renovació dels parcs infantils, obra més que necessària per raons de pura seguretat. El passat dia 4 va ser publicada al BOIB la modificació de la partida pressupostària necessària per a dur a terme les obres de repavimentació del sòl dels parcs infantils (2), motiu pel qual Els Verds-Esquerra insten l'equip de govern a executar aquestes obres el més aviat possible i de forma absolutament prioritària, així com a la renovació d'algunes de les instal·lacions que també formen part dels parcs infantils.
Insisteixen, no obstant la que esperen immediata renovació de les instal·lacions, en la necessitat de desmuntar aquelles instal·lacions que es troben en unes condicions de conservació les quals suposen perill per a la seguretat dels infants. És el cas, especialment, del parc infantil ubicat a la Plaça Progrés d'Artà, les instal·lacions del qual posen en perill la seguretat dels infants per la seva mala conservació i pel seu estat pèssim pel que fa a la seva neteja.

(1) Accediu als comunicats de Els Verds-Esquerra d'Artà dels dies 21-09-2007, 27-06-2008, i 18-01-2009.
(2) Accediu a l'esmentada publicació al BOIB núm. 96, de 4 de juliol.