divendres, 29 d’octubre de 2010

Proposen que s'apliqui una taxa a les operadores de telefonia mòbil

El municipi es sumaria a Palma, Llucmajor i Manacor
Els Verds-Esquerra volen que Artà també recapti a les operadores de telefonia mòbil per l'ús del domini públic municipal
Calculen que, amb aquesta nova taxa, es podrien ingressar aproximadament 50.000 euros

Els Verds-Esquerra d'Artà han proposat una Ordenança Fiscal per a la implantació de la taxa "per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general".
Aproximadament, calculen que l'Ajuntament podria ingressar uns 50.000 euros de les operadores de telefonia mòbil, en una proporció segons la seva quota de mercat (Movistar: 47,99%; Vodafone: 31,91%; Orange: 17,12%; Yoigo: 1,39%; Altres: 1,59%). La proposta de creació d'aquesta taxa dels ecosocialistes artanencs es fa posant a la pràctica les recomanacions fetes explícitament per la FEMP des del 2009, i a la vista que l'equip de govern municipal no l'incloïa entre les Ordenances Fiscals que properament s'han d'aprovar per al 2011.
El model d'Ordenança Fiscal reguladora d'aquesta nova taxa és un dels impulsats per la FEMP (amb un Informe tècnic de la mateixa entitat de municipis també per al 2011), i ha rebut el recolzament jurisprudencial de jutjats del contenciós administratius (per exemple, del TSJ de Catalunya, en sentència de 16-02-2009), com, més recentment, del Tribunal Suprem (en sentència de 16-09-2009). Actualment, aquests tribunals ja han deixat fora de qualsevol dubte que es produeix un Fet imposable -i que, en conseqüència no ha d'existir inconvenient per a la seva liquidació, una vegada aprovada i publicada reglamentàriament la respectiva ordenança fiscal- quan, per a la prestació dels serveis de telefonia mòbil, és imprescindible l'ús del domini públic municipal.