dilluns, 21 de març de 2011

Sol·licitam formalment ajuda a la Conselleria de Presidència i Agricultura, per mesures preventives contra el Becut vermell

Els Verds-Esquerra reiteram la necessitat que l'Ajuntament adopti mesures d'informació i prevenció davant la plaga del Becut, davant el desinterès de l'equip de govern municipal, i sol·licitam a la Conselleria que ajudi l'Ajuntament amb aquest objectiu
Andratx, Sa Pobla i Son Servera són municipis que, malgrat no estar oficialment afectats, ja han adoptat mesures, com per exemple xerrades informatives a la ciutadania, als tècnics de residus i empresaris de la jardineria

A rel de la nostra comunicació a la D. G. d'Agricultura (Conselleria de Presidència) de la possible afectació pel Becut vermell de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus) d'una palmera (Washingtonia Robusta) de les que es troben al Parc Verd municipal d'Artà, el passat dia 24 de febrer un inspector d'aquell organisme (Servei de Sanitat Vegetal) va fer una visita d'inspecció (accediu a imatge de la còpia de l'Acta que ens va ser entregada, com a persona compareixent).
Afortunadament, es va comprovar que la palmera no està afectada per aquest insecte, i per tant ara per ara al menys aquell conjunt de palmeres podem descartar que pugui ser un focus d'expansió de la plaga.
Vàrem aprofitar la visita de l'inspector per a que constàs en la seva corresponent Acta la nostra sol·licitud que aquella Conselleria facilitàs informació a l'Ajuntament (díptics, etc.), per tal de poder-ne donar difusió més fàcilment a la ciutadania, als empresaris de jardineria, etc. També hi sol·licitàvem que es facilitàs l'organització d'alguna xerrada tècnica explicativa sobre les característiques de la plaga, mètodes preventius, identificació d'exemplars afectats, etc.
Hores d'ara, no ens consta que l'equip de govern municipal s'hagi preocupat el més mínim d'aquesta qüestió, tota vegada que l'extensió de la plaga afecta gairebé tota la illa, i que es comencen a identificar fins i tot rareses com exemplars de garballó afectats (Diario de Mallorca, 21-03-2011: Descubren un "garballó" afectado).
Avui, Els Verds-Esquerra d'Artà comunicarem de manera formal a l'Ajuntament el resultat d'aquella visita d'inspecció, i reiterarem la sol·licitud que ja férem el passat dia 17 de febrer, en el sentit de la necessitat que es prenguin mesures divulgatives i de prevenció, per mirar d'evitar l'entrada del becut al municipi i, cas que es produís, tenir ben clares quines han de ser les mesures d'actuació per part de l'Ajuntament. Si realment ens importa el nostre paisatge i el nostre patrimoni, en aquest cas natural i també dels exemplars que hi ha dins del nucli urbà i les finques i possessions, cal actuar (com s'està fent a Andratx, a Sa Pobla i a Son Servera, municipis oficialment tampoc no afectats encara) abans que no sigui massa tard com està passant, per exemple, a Pollença.