dissabte, 9 d’abril de 2011

Adhesió al Pacte de Batles, un altre "brindis al sol" d'UM-PSOE

Unió d'Independents d'Artà i Els Verds-Esquerra lamenten que l'apatia i improvització de l'equip de govern (UM-PSOE) provoqui una adhesió al Pacte dels Batles municipal tan tardana, que suposarà la pèrdua de la subvenció per a la redacció del Pla d'Acció (uns 12.000 euros)
Plou sobre el banyat: abandonament total de l'AL21, i cap senyal del "Pla d’acció municipal contra el canvi climàtic", aprovat a proposta d'UM el juliol de 2008

El proper dilluns, en sessió extraordinària, el Ple de l'Ajuntament d'Artà debatrà i segurament aprovarà la proposta de l'equip de gevern (UM-PSOE), d'adhesió al Pacte de Batles. Aquesta adhesió haurà de suposar l'adopció per part de l'Ajuntament d'una sèrie de mesures que suposin millores en la gestió de les emissions de CO2 i l'energia, difondre entre els veïnats informació prèctica sobre eficiència energètica, redacció d'una diagnosi i un Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES), i l'obertura de canals de finançament de la Unió Europea per a aquests objectius.

Els grups d'esquerres artanencs consideren òbvia la necessitat d'aquesta adhesió, com la necessitat que efectivament es faci feina amb l'horitzó que proposa el Pacte dels Batles, que és que l'any 2020 s'hagin reduït les emissions de CO2 a Artà un 20%.

Els grups a l'oposició municipal recorden, però, la successió d'incompliments respecte dels compromisos del Ple i de l'equip de govern, per part del mateix equip de govern en aquestes matèries i que, de fet, si s'haguessin materialitzat, haurien posat el municipi al capdavant de la illa en reducció d'emissions de CO2:

- El setembre de 2010, el Ple va aprovar, per unanimitat, una moció de UIA i Verds-ERC per instar l'equip de govern a actuar, in extremis, davant l'expulsió de la Xarxa Balear de Sostenibilitat, degut al continuat incompliment dels compromisos d'actuació en relació a l'Agenda Local 21, una AL21 que havia estat totalment abandonada des del 2007 i que ha costat més de 14.000 euros a l'Ajuntament. No consta, ni a la Comissió Balear de Medi Ambient, ni a l'oficina del Departament de Cooperació Local que fa seguiment i assessora els municipis que la duen a terme, que l'Ajuntament hagi dit ni fet res al respecte a dia d'avui per tal, com a mínim, d'evitar l'expulsió.

- El juliol de 2008, UM va dur al Ple una moció, que va ser aprovada (amb l'abstenció dels grups UIA i Verds-E, que manifestaren llur desconfiança vers la fiabilitat de l'equip de govern i el seu veritable compromís amb el que proposava: el temps lis ha donat sobradament la raó) elaborar un Pla d’acció municipal contra el canvi climàtic, d’acord amb les directrius del Pla d’acció de les Illes Balears contra el canvi climàtic impulsat per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. UM gestionava llavors aquella Conselleria. Del document que s'havia de redactar, no se n'ha sabut res més.

- Al Pacte dels Batles ja hi ha una vintena de municipis adherits (entre d'altres, els de Petra, Capdepera i Son Servera), i un any que la DG d'Energia de la Conselleria d'Industria, Comerç i energia anima les institucions municipals a adherir-se, per exemple, aprofitant una Assemblea de Batles celebrada el passada el passat desembre. Els municipis adherits ja tenen hores d'ara preparat i presentat davant la Conselleria el seu Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES), i presentada la factura corresponent a la seva redacció com a despesa susceptible de finançament al 100%. La subvenció convocada amb aquest efecte, publicada el passat 15 de març, diu a les seves bases, sobre el termini de presentació de les sol·licituds, especifica que aquest termini és de 3 mesos des de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o fins a l’exhauriment de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria. UIA i Verds-E han consultat l'oficina de la Conselleria d'Indústria que tramita aquesta subvenció, i han estat informats que actualment ja s'està preparant l'anunci que el termini s'ha acabat, atès que s'ha exhaurit la quantia econòmica assignada a la convocatòria, perquè hi ha les suficients sol·licituds municipals correctament tramitades per a la dotació del total d'aquella quantitat. D'aquesta manera, s'ha fet novament tard, i si l'Ajuntament vol encarregar un PAES, bé haurà de ser l'any 2012, bé n'haurà d'assumir exclussivament la despesa de redacció (uns 12.000 euros). No consta que hi hagi tan sols encarregat el PAES a dia d'avui.

Aquests són només alguns dels fets contrastats recentment que obliguen UIA i Verds-E a ser més que escèptics davant la presentació, ara, d'aquesta proposta d'Adhesió al Pacte dels Batles per part d'UM, de la seva sinceritat i compromís mínim per a dur a terme el que aquest Pacte significa. En qualsevol cas, el que ha quedat sobradament palès aquesta legislatura, és que el Medi Ambient i la seva cura ha estat un dels temes més abandonats per l'aquip de govern.