diumenge, 16 de juny de 2013

Què ha passat a Artà? Volem que es faci accessible a tothom el Dossier de premsa digitalitzat del Servei de Biblioteques

[Fig. 1. Dossier de premsa a la Intraweb municipal.
Recerca d'articles sobre l'escriptor Joan Sard]


La sessió ordinària del Ple del mes de maig, vàrem demanar en forma de Prec el que veníem demanant anteriorment en forma de pregunta, a saber, que es "prenguin les mesures oportunes per facilitar l’accés públic al dossier de premsa sobre base de dades que fa dia a dia el servei municipal de biblioteques, amb més de 7.000 articles de premsa ja buidats, fins a l’any 2007 retrospectivament."

[Fig. 2. Dossier de premsa a la Intraweb municipal.
Recerca d'articles sobre escriptors]

En realitat, no són 7.000, sinó més de 9.000 (info actualitzada pels tècnics de Biblioteques), els articles, reportatges, anuncis, etc., publicats a la premsa de les Balears, i d'alguns diaris de l'Estat com en algun cas estrangers, els que disposa, per a la seva recerca a través de base de dades, el Servei Municipal de Biblioteques. Malauradament però, aquest accés es limita als funcionaris i membres de la Corporació, atès que aquests materials, organitzats com hem dit en una base de dades que permet una recerca per paraules clau i cronològica, es troben publicats només a la Intraweb municipal.

[Fig. 3. Dossier de premsa a la Intraweb municipal.
Recerca d'articles sobre l'atleta Bel Ramis]

Al blog del Servei de Biblioteques d'Artà es mostren per a l'accés públic i en línia, només els articles seleccionats corresponents als 3 o quatre darrers mesos, però només en un ordre purament cronològic i sense capacitat de filtratge per a la recerca. No obstant, i com s'hi indica, la feina de buidat exhaustiu de la premsa diària es remunta a gener de 1991; de tota aquesta feina, es tenen digitalitzats i organitzats en base de dades, els articles buidats des del 2007.

 [Fig. 4. Dossier de premsa a la Intraweb municipal.
Recerca d'articles sobre "Atletisme"]

Els ecosocialistes d'Artà valoram com un autèntic petit tresor documental tota aquesta col·lecció d'articles, que poden tenir interès per a les ciutadanes i les famílies, però per què no també, a empreses, estudiants, o qualsevol persona interessada en el que ha passat a Artà i la Colònia, els seus habitants, què han fet, què han escrit, què s'ha escrit d'ells, etc.
La immensa majoria dels Ajuntaments de Mallorca disposa a la seva web municipal d'una petita secció dels "retalls de premsa" sobre la ciutat o el poble; però, aquestes seccions acostumen a ser, per una part, molt més reduïdes que la que es posa a la disposició per part de la web de les nostres Biblioteques anteriorment esmentada i, per l'altra, molt menys exhaustiva: enllacen només a articles que els propis mitjans (encara) puguin tenir penjats. En conseqüència, les moltes hores de feina destinades i que es destinen per part del Servei municipal de Biblioteques d'Artà, suposen un valor únic, aprofitable per a la difusió del coneixement del municipi, del que no disposen els altres municipis. Entenem que aquest és un valor que s'ha d'explotar, permetent-ne el seu ús (accés) il·limitat i universal, talment i com s'ha de fer amb el patrimoni històric tradicional (immoble o etnològic).

[Fig. 5. Dossier de premsa a la Intraweb municipal.
Recerca d'articles sobre "Esports"]

La darrera resposta al respecte de la nostra proposta, va ser que s'havia demanat "un pressupost per tal de valorar-ho". Esperam que la valoració del que s'hagi d'invertir tengui present, a més de la despesa que comportin les operacions informàtiques (no sabem quines: organització d'una nova base perquè l'actual no es pot fer pública? Disseny d'una nova interface?), l'augment en la presència d'Artà i la Colònia a la web, la feina invertida i que s'hi ha de continuar invertint (irenunciable per nosaltres), la feina que s'hi hauria d'invertir també en el nostre parer per a digitalitzar, descriure, penjar i organitzar, el dossier des de 2007 retrospectivament (fins a 1991), i la seva utilitat per a les artanenques i a les colonieres, als efectes de poder recuperar informacions publicades en el passat que lis pugui resultar d'interès.

Si el pressupost resultàs -encara tenint en compte tot això- "inassumible", proposarem alternatives com, per exemple, conveniar amb algun centre d'ensenyament d'informàtica (Na Camel·la, sense haver d'anar més lluny), algun tipus de col·laboració que possibiliti que els estudiants puguin fer pràctiques amb material real com aquest; o convocatòria d'algun concurs; beca per a la digitalització retrospectiva, etc.

Cap comentari: