divendres, 14 de juny de 2013

"AsfaltGate" o el dilema que s'amaga darrera les modificacions del comunicat de Batlia de dia 5 de juny[A les imatges, de dalt a baix: (1) la nostra instància del passat dia 11 de juny; (2) el comunicat de Batlia, amb el seu redactat original, de dia 5 de juny; (3) obres d'asfaltat ahir al C/ de Santa Margalida; i (4) el comunicat de Batlia de 5 de juny, amb el redactat modificat i tal i com el podeu trobar avui mateix a la web municipal]

En quin moment es modifica el comunicat de dia 5 de juny, en què el Batle d'Artà informava els mitjans i la ciutadania a la web municipal, de l'inici de les obres d'asfaltat i de l'origen dels doblers per a escometre-les? Es produeix en algun moment entre les 11 del matí del dimarts dia 11, i el matí del dimecres 12, i a rel de l'entrada, per la nostra part, d'una instància de sol·licitud d'accés a uns Informes que han d'existir, per ser preceptius per a poder prendre un Acord (o decretar) una generació de crèdit tan important com aquesta.
A la nostra instància el que férem va ser transcriure literalment el que deia el comunicat en el seu aspecte original (com hem dit, fins dimarts a les 11 aprox.) sobre aquesta operació financera municipal: les obres d'asfaltat d'alguns carrers “[...] s’han pogut realitzar gràcies a la disponibilitat econòmica del consistori i a la generació de crèdit d’ingressos afectats per venda de propietats en exercicis anteriors. El preu de les obres és de 175.000 euros i es pagaran sense haver d’augmentar ni un cèntim el deute de l’ajuntament”. Com deim, en poques hores, el comunicat de Batlia a la web municipal havia sofert una substancial modificació, i ara diu: "Aquestes obres s’han pogut realitzar gràcies a la disponibilitat econòmica del consistori i a la generació de crèdit d’ingressos afectats pels ingressos de les infraccions urbanístiques."

Segons el Batle i els Independents d'Artà, s'hauria volgut corregir "una equivocació", la qual ens resulta del tot inversemblant, atès que es tracta de la inversió, amb doblers exclussivament municipals, més important feta aquesta legislatura. També ens sorprén que se'ns acusi de cercar "titulars"; bé, no creiem que els molestàs que la premsa es fes ressó, al seu dia, del comunicat de Batlia descrivint les obres. Nosaltres hem de fiscalitzar les actuacions de l'equip de govern, i és el que fem.
A pesar que el Batle d'Artà encara no ens ha enviat aquests documents (dels quals diposa, i que en tenir-los en format electrònic, ens podria haver fet arribar fa dies: una mostra més de la seva voluntat de transparència i de facilitar la participació i la feina del nostre regidor), aquesta modificació en el comunicat ens indica que la generació de crèdit ha de venir de la desafectació d'una partida de 242.908,38 euros, que venen de diferents multes per infraccions urbanístiques.
Cal recordar que la principal d'aquestes multes, és la que va pagar un famós esportista de la raqueta al Consell de Mallorca, per més de 200 mil €. També ens pareix oportú recordar que, per mor de la pèssima gestió del govern municipal quan es detectaren les obres il·legals (govern que estava aleshores dirigit pel mateix grup polític que ara governa l'Ajuntament) i a pesar de les denúncies dels ecosocialistes (Julen Adrián: Els Verds d'Artà), l'Ajuntament va deixar de cobrar quantitats de doblers molt importants a la resta de responsables d'aquelles obres il·legals (http://disurbia.blogalia.com/historias/27618). Pareix que la història, d'alguna manera, es repeteix. I que es pretén amagar-ho.
El Batle d'Artà té un dilema molt important, que suposam que haurà d'enfrontar algun dia. Si no vol assumir la seva obligació de resoldre els expedients de restabliment de la legalitat, ni delegar aquesta responsabilitat en òrgans de govern col·legiat (Junta de Govern, o Ple), s'hauran de delegar les competències en vigilància i aplicació de la Disciplina Urbanística en l'Agència insular creada amb aquests efectes la legislatura passada (http://www.agenciaprotecciourbanistica.net/); proposta que ja va formular la darrera sessió plenària, però que no ens consta que a dia d'avui hagi fet res de cara a avançar en el conveni amb l'Agència. El problema de la delegació, és que, per exemple, l'any que ve, si aquesta delegació de competències es dugués a terme, ja no es podrien pressupostar els devers 200.000 euros que enguany hi ha pressupostats, per concepte de sancions urbanístiques. És a dir, hi haurà menys disponibilitat per a, per exemple, asfaltar carrers.

Els ecosocialistes sí tenim clar que, o bé s'aplica la Llei 10/1990, de Disciplina Urbanística integralment, o bé s'ha de delegar en l'Agència. Les manipulacions informatives del Batle d'Artà demostren, en el nostre parer, que no ho té tant clar; que el que voldria és continuar amb l'habitual perversió d'aquesta Llei: cobrar les sancions, i oblidar el principal objectiu de la nosme, que és el restablimnt de la legalitat...