divendres, 18 d’abril de 2008

Na Batlessa, primer espai Wi-Fi municipal


Els Verds-Esquerra es feliciten per la instal·lació de l'espai Wi-Fi de la Biblioteca d'Artà i reivindiquen polítiques més agosarades per la democratització de l'accés a la informació i contra la fractura digital

Insisteixen que una primera passa és la creació d'espais Wi-Fi a totes les instal·lacions i espais municipals urbans d'Artà i la Colònia de Sant Pere

Els Verds-Esquerra d'Artà consideren una primera passa important l'habilitació d'un espai Wi-Fi (xarxa local d'accés a Internet sense fils) a tot el recinte de l'edifici de Na Batlessa, a on s'hi troba la Biblioteca Municipal d'Artà. Els ordinadors per al públic que ofereix la Biblioteca queden així connectats a aquesta xarxa sense fils, així com qualsevol ordinador o d'altres tipus d'aparells (com els PADs o “assembladors de paquets”) que empri qualsevol persona que es trobi al recinte de Na Batlessa. “D'aquesta manera, els artanencs -explica el regidor de Els Verds-Esquerra-, així com qualsevol altra persona que passi per allà, pot connectar-se a Internet sense haver de fer cap despesa per la connexió i lliurement”.

Els Verds-Esquerra insisteixen fa anys en la necessitat de donar impuls a mesures dirigides a fer més accessible, més econòmic, més lliure i de millor qualitat l'accés dels artanencs a Internet. Segons Caldentey, en aquest sentit, “l'horitzó de la nostra acció política consisteix en la instal·lació d'una xarxa Wi-Fi municipal que doni aquest tipus de connexió a tots els ciutadans, encara que, en l'actualitat, concentram les nostres propostes senzillament en la instal·lació de wi-fi als edificis municipals (edifici consistorial, edifici municipal de la Colònia, teatre, biblioteques, centres educatius, Ses Escoles Velles, Poliesportiu, i Ses Pesqueres, determinades zones enjardinades i places, etc.)”. És la mateixa demanda social que va expresar-se en els pressupostos participatius de la Colònia de Sant Pere l'any 2005, l'execució de la qual va ser vetada en 2006, per un equip de govern UM- PSOE que va ser sord a les demandes dels veïns de la Colònia.

Aquesta formació subratlla que l'equip de govern format gairebé fa un any ha creat una regidoria de telecomunicacions, així com que multitud de municipis, mallorquins i arreu de l'Estat han donat inici a mesures d'aquest tipus, i que existeix una Direcció General de Tecnologia i Comunicacions del Govern Balear que té com a objectiu assegurar que tots els ciutadans de les Illes puguin tenir accés a Internet per banda ampla amb, objectiu pel qual ha donat impuls a una Comissió Balear de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), formada pel mateix Govern de les Illes, els Consells Insulars i la Federació d'Entitats locals de les Balears (FELIB).

Els ecosocialistes artanencs insten l'equip de govern a crear convenis de col·laboració amb institucions com aquesta per a la potenciació de polítiques que, a més de cercar la creació i millores dels serveis, poden representar impulsos a la innovació i el desenvolupament de nous focus de creació de riquesa -millora dels serveis als ciutadans, a les persones amb menys recursos, als visitants i turistes, impuls als comerços, professionals i sector de la informàtica, augment de la “visibilitat” d'Artà a la resta del món, etc.

Recorden, així mateix, que la banda ampla existent a l'estat espanyol és de les més cares i de pitjor qualitat, i que l'anomenada “fractura digital” no només representa una nova fissura entre els països rics i els pobres, sinó entre els ciutadans amb la capacitat de fer servir les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) i els que no tenen aquestes possibilitats i queden endarrerits.

1 comentari:

ha dit...

iujuu!
a veure si segueixen a la biblioteca altres edificis municipals, i després es cobreix tot el poble! Internet hauria de ser un servei públic! Més que la televisió!