diumenge, 20 d’abril de 2008

No s'aplica el servei d'acompanyament al busos escolars

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la manca de monitors d'acompanyament als autobusos escolars entre el municipi de Sant Llorenç i l'IES d'Artà
Insten les Conselleries d'Educació i Cultura i de Mobilitat i Territori, el director del IES d'Artà i els Ajuntament d'Artà i Sant Llorenç a prendre mesures immediates i a millorar la coordinació en el seguiment del servei

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la manca de monitors acompanyants durant 11 dies d'aquest mes d'abril, als autobusos encarregats del transport escolar que uneix els nuclis urbans de Sant Llorenç des Cardassar i Son Carrió amb l'IES Llorenç Garcias i Font d'Artà. Segons la normativa vigent (1) és obligatòria la presència de monitors acompanyant els infants menors de 16 anys durant el trajecte que els duu al centre educatiu. Les funcions d'aquest acompanyant són, segons la normativa, conèixer el funcionament dels mecanismes de seguretat del vehicle, encarregar-se de tenir cura dels menors durant el seu transport i les operacions d'accés i abandó del vehicle, així com, si pertoca, de la recollida i acompanyament dels alumnes des de i fins a l'interior del recinte escolar. A les rutes anteriorment esmentades, el servei d'acompanyant es va iniciar el passat mes de març.

Tenim constància que, aquest mes d'abril, durant 11 dies, les distintes rutes entre el municipi de Sant Llorenç i l'IES d'Artà s'han efectuat sense acompanyant, posant en risc la seguretat dels menors i infringint clarament la normativa (2). Des del dia 1 d'abril fins al dia d'avui només han tengut monitor 3 dies, explica Guillem Caldentey, portaveu d'aquesta formació.

Els ecosocialista insten, en primer lloc, les conselleries d'Educació i Cultura i de Mobilitat i Territori, així com a la direcció del IES d'Artà, a fer el que els pertoca (3) segons la normativa, tant per evitar que es repeteixi aquesta lamentable i perillosa situació, com per a millorar la coordinació en el seguiment del servei, com per determinar quines han estat les causes de les deficiències en el servei i les responsabilitats que se'n podrien derivar.

També insten els Ajuntaments d'Artà i Sant Llorenç a prendre totes les mesures necessàries per a garantir la correcta aplicació d'aquest servei que prescriu la llei, per exemple, implantant controls coordinats, per part de les Policies Locals dels respectius municipis, dels vehicles amb què es cobreix aquest servei de transport escolar.

(1) Llei 16/1987, de 30 de juliol, sobre ordenació dels transports terrestres (LOTT)(art. 140.16.1): pitjau aquí per accedir al text revisat al mes de novembre de 2006; Reial Decret 43/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat al transport escolar i de menors (art. 1 i 8); i la Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 21 de juliol de 2005, (BOIB núm. 112, de 28-07-2005) per la qual es regula el transport escolar en els centres docents públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

(2) La LOTT (art. 143.1.h) preveu una multa de 3.301 a 4.600 euros per aquesta infracció.

(3) Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 21 de juliol de 2005, art. 4 al 7.