dijous, 10 d’abril de 2008

De com el Consorci d'Aubarca-Es Verger passa per damunt del Parc Natural de Llevant i altres herbes

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la manca de coordinació entre el Consorci d'Aubarca-Es Verger i el Parc Natural de Llevant
Critiquen el desinterés de la regidora de Medi Ambient, M. Esperança Massanet, per incorporar noves finques artanenques al Parc Natural de Llevant (PNL)

Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen el desinterès mostrat fins ara per la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Artà, Esperança Massanet (UM), respecte de l'ampliació del Parc Natural de Llevant (PNL). Guillem Caldentey, regidor d'aquesta formació, denuncia que
“aquesta regidora demostra un total desinterès per l'ampliació de l'àmbit territorial del PNL. Als municipis dels voltants, al contrari, els diferents equips de govern perceben la importància no només ecològica i paisatgística, sinó també econòmica i social d'aquesta figura de protecció territorial i, coherentment, s'estan duent a terme contactes amb diferents propietaris per a que integrin les seves finques al PNL”. S'ha de recordar que l'exercici 2002-2003 es van atorgar, en concepte d'ajudes econòmiques als propietaris en concepte de manteniment agrícola, reconstrucció de cases i altres elements etnològics, reparació de camins, maquinària, etc., 92 subvencions per un import de 428.669,08 €. A l'exercici 2003-2004 es van presentar 81 sol·licituds amb un valor total de 1.205.595,24 €.

Respecte de la presentació de l'obra de reforma de l'Alqueria Vella com a Centre d'Interpretació per part del Conseller de Medi Ambient, M. Àngel Grimalt, i del batle d'Artà, R. Gili (UM), que es durà a terme amb pressupost del Consorci d'Aubarca-Es Verger, Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien que, com en el cas de l'asfaltat i obres de millora de determinats camins -finançat per aquest mateix organisme independent del PNL-, no s'hagi informat adequadament el PNL. Segons el ecosocialistes, “en ambdós casos la comunicació entre els dos organismes és deplorable, essent les coses que s'informa el PNL quan les obres ja estan decidides i fins i tot quan gairebé ja s'han iniciat. El Consorci no informa el PNL de les obres que vol fer dins el seu àmbit territorial -que és comú-, de manera que no es sap fins a quin punt el trànsit de camions i maquinària, com tot el moviment que comporta dur-les a terme, pot alterar o perjudicar greument les espècies de flora i fauna que s'hi donen, conservació de les quals és competència del PNL”.

Per altra banda, els ecosocialistes artanencs insten la Conselleria de Medi Ambient a revisar l'àmbit territorial del Pla de Recursos Naturals (PORN) de la Península de Llevant tot ampliant-lo, com a mínim, al que es va aprovar l'any 2003 amb el Pacte de Progrés. Zones de cabdal importància com el gran sistema dunar de Sa Canova, per exemple, hi resten, avui per avui, excloses del PORN actualment en estudi i proposat per l'equip del conseller Grimalt. Aquesta formació considera del tot contradictori que s'inclogui, entre d'altres, la zona boscosa de Sa Canova entre les zones amb alt perill d'incendi però que, a la vegada, quedin excloses de l'àmbit de figures de protecció i d'ordenació dels recursos naturals (PORNs), les quals justament suposen mecanismes de prevenció dels incendis forestals.1 comentari:

TV de LCD ha dit...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the TV de LCD, I hope you enjoy. The address is http://tv-lcd.blogspot.com. A hug.