divendres, 6 de juny de 2008

Coordinadora de Regidors "Diògenes" i Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca

Artà, Capdepera, Pollença, Son Servera, 6 de juny de 2008

La Coordinadora de regidors “Diògenes” recolza la iniciativa del Consell de crear una Agència de Disciplina Urbanística i considera urgent la seva posada en funcionament.

Reclamaran la immediata delegació dels seus respectius municipis de les tasques d'inspecció, sanció i restabliment de la legalitat en Sòl Rústic en aquesta Agència supramunicipal

Els regidors Guillem Caldentey (Els Verds-Esquerra d'Artà), Pepe García (Pollença, Alternativa. EU-EV), Maria Orts i Virginia Urdangarín (Capdepera, EU-EV) i Conxi Peña (Els Verds-Esquerra de Son Servera), que formen la Coordinadora “Diògenes”, es declaren fermes defensors de la iniciativa plantejada pel Departament de Territori del Consell de Mallorca que té com a objectiu la creació de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca (en endavant, APLUTM).

El limitat territori i el paisatge de Mallorca són un valor internacionalment reconegut i un dels seus principals actius econòmics. S'enfronta, però, a múltiples pressions com la construcció desmesurada i en massa ocasions il·legal que degrada el paisatge i el futur de les nostres illes. És per això que la Coordinadora de regidors “Diògenes” declara la necessitat de fer efectiva la posada en marxa de l'esmentada APLUTM el més ràpidament possible i, sobretot, que aquest ens supramunicipal disposi de prou dotació econòmica i de personal per tal que sigui realment efectiu.

No consideram necessari cercar més consensos -com va expressar el portaveu dels batlles del PP, A. Pastor, a la darrera assemblea de batlles de dia 29 de maig-, atès que la delegació de la disciplina urbanística en l'Agència serà voluntària, i no podem seguir dilatant en el temps la creació d'aquest ens supramunicipal. Com més temps passi, més infraccions urbanístiques (cases il·legals, per exemple) quedaran consolidades o fora d'ordenació (prescripció de la infracció). A més, càrrecs com el batlle de Manacor no són els més qualificats per reclamar aquest consens i endarrerir la creació de l'Agència. El municipi de Manacor és un clar exemple de la passivitat amb què s'enfronta la disciplina urbanística: vegeu, per exemple, la problemàtica de la finca de Es Fangar, a la qual multitud de petites construccions d'antic ús agrícola s'han esdevingut xalets de 200 i 400 metres quadrats al marge del compliment de la legalitat. Igualment a Son Servera, Pollença, Capdepera i Artà, ens preocupa la gran quantitat d'infraccions urbanístiques existents, la manca d'actuació contra de les mateixes i la tardança del Consell Insular a la hora de resoldre les subrogacions”.

La creació d'aquesta Agència supramunicipal pot ser molt efectiva en l'actual context d'impunitat en quant a infraccions urbanístiques. La legislació vigent, que atribueix als municipis la tasca de control de la disciplina urbanística, comporta com a conseqüència que, en molts casos, els batlles es trobin en la difícil tessitura d'haver de sancionar infractors més o menys pròxims a les seves persones (familiars, amics, persones influents social o econòmicament...). És coneguda la dimensió que pot arribar a assolir la manca de disciplina urbanística o la seva incorrecta aplicació (cas Andratx, Marbella...).

“Com a regidors d'esquerra ecologista entenem que, mentre l'APLUTM no comenci a funcionar, s'ha de continuar lluitant per l'aplicació de la normativa urbanística tant als governs municipals com, en els casos en que aquests no assumeixin les seves responsabilitats, sol·licitant les subrogacions necessàries al Consell Insular de Mallorca.”

Igualment sol·licitam a la consellera Dubon un reforçament immediat dels mitjans materials i humans necessaris per a reforçar la capacitat del Departament de Territori del Consell de Mallorca en la persecució, tramitació i execució de tots els expedients pendents de resolució (alguns des de fa anys) i dels nous que haurà d'obrir com a efecte de noves subrogacions ja que actualment la competència de disciplina urbanística, en els casos en que els municipis no compleixin amb la seva obligació, és del Consell de Mallorca. I això no serà possible en cap cas si manquen recursos humans i econòmics, com fins ara”.

Els regidors ecosocialistes s'alegren de les bones intencions del Consell de Mallorca i del Departament de Territori però insten a que s'agilitzi el procés de creació d'aquest ens supramunicipal i que, mestres tant, sigui el CIM el que millori la seva actuació que, fins ara, ha estat molt deficitària.

1 comentari:

Garci ha dit...

Hola Guillem. Enhorabona per la nota, t'ho has currat! Ets el motor de Diógenes. I vista la quantitat de mocions que presentes als plenaris, vaja feinada que fas.

Salut des de Pollença. I bona feina.