dilluns, 25 d’agost de 2008

Caducitat de 5 expedients sancionadors (97.000 Euros)

Material d'interès: Crònica de Última Hora de la nostra denúncia, compilada i comentada a Disúrbia dia 26 d'agost de 2008.

L'Ajuntament d'Artà deixa de cobrar 97.311,25 euros per caducitat de cinc expedients sancionadors per infracció urbanística

Més de la mitat d'aquest import (52.421,22 euros) correspon a un expedient del qual Els Verds-Esquerra en demanen la subrogació al Consell de Mallorca

Els Verds-Esquerra d'Artà lamenten profundament que l'equip de govern (UM-PSOE) no mostri cap voluntat ni diligència envers l'aplicació de la disciplina urbanística al nostre municipi, no tan sols a la hora d'executar les demolicions que prescriu la llei, sinó també en el cas de la correcta tramitació dels expedients sancionadors, raó per la qual els darrers mesos s'ha hagut de declarar-ne la caducitat de cinc.

El cas de l'expedient 12/2004 (Annex 1), pel qual es deixaran de cobrar 52.421,25 euros, fa molts d'anys que la formació d'esquerres hi està darrera i que en parla; fins i tot, va ser una de les raons esgrimides per negar el vot d'investidura a Josep Silva (PSOE) l'any 2005 (Annex 2). L'any 2004 ja varen denunciar la desaparició de la documentació que implicava la empresa constructora (una comunitat de Bens de dues persones, una de les quals n'havia estat regidor del PSOE) fet que va possibilitar que l'Ajuntament ja no pogués sancionar els constructors com a co-responsables de la infracció, sinó només al promotor i propietari (que, a més, és cunyat del ex-dirigent socialista local, l'esmentat J. Silva). La desídia i la manca de voluntat dels diferents equips de govern -començant pel govern format per UIA i PSOE- ha provocat, d'aquesta manera, en primer lloc, que l'import a cobrar per l'Ajuntament en concepte de sancions passés a ser la mitat (en desaparèixer l'empresa constructora, que va reaparèixer amb un altre nom); en segon lloc, que finalment no es cobri cap sanció per prescripció davant els recursos de l'infractor (propietari); i, en tercer lloc, l'acord de demolició pres per Ple, encara no s'ha dut a terme.

"Si, fins ara, no n'hem reclamat la subrogació al Consell de Mallorca, ha estat per si l'equip de govern hagués estat capaç de cobrar-ne la quantia de la sanció al propietari". Com que finalment no ha estat així, aquesta formació artanenca haurà de procedir a sol·licitar-ne la subrogació a la entitat supramunicipal, atès, entre d'altres raons, que la infracció es va donar dins sòl rústic qualificat com ANEI i aquest tipus d'infraccions no prescriuen. "És realment escandalós i trist -i més amb la situació econòmica del nostre Ajuntament- que els responsables polítics es permetin perdonar el cobrament de les sancions als infractors urbanístics amics".

Els Verds-Esquerra d'Artà han sol·licitat enguany la subrogació, per part del Consell de Mallorca, de 21 expedients de disciplina urbanística no tramitats. Alguns d'aquests expedients, com com el descrit anteriorment, ni tan sols no reben un tractament prou rigorós com perquè se'n pugui cobrar la sanció econòmica corresponent. És per això que la formació artanenca ha insistit en l'immediat cessió al Consell de Mallorca -i, quan existeixi, a la futura Agència per a la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial a Mallorca- de les tasques de vigilància, tramitació dels expedients i restitució de la legalitat a l'entitat insular.

1 comentari:

Julen Adrián ha dit...

Ahir mateix el Sr. Jaume Cabrer estava encimentant el camí cap al seu xaletet il·legal al camí del torrent de Sa Jonquera. No hi havia cap cartell de llicència municipal, i era el propietari qui dirigia l'operació.
En un ANEI, cap a un edifici Il·legal i il·legalitzable...
No hi ha com tenir bo a La Sala. Ja veurem si li va tan bé quan presentem la petició de subrogació al Consell... veurem si l'Agencia del Consell servirà per a res...

Per cert, els Independents no van piular quan Cabot&Jaume es van lliurar de la multa al desaparèixer i transfigurarse en Pere&Pep, després de què una ma amiga fes desaparèixer la documentació que els implicava de l'expedient d'infracció. Llavors l'Ajuntament també va deixar de cobrar 52.421,22 euros però els Independents no van dir res. Fins i tot es van enfadar molt perquè qualcú no vtàs per a batle a un senyor que era el tinent batle d'urbanisme quan els papers van desaparèixer, i el tresorer que no va voler executar la multa al Sr. Cabrer. No ha passat tant de temps, però tenen mala memòria.