dimecres, 28 d’octubre de 2009

Sol·licitam que la despesa en "Aguinaldos" per Nadal es doni íntegrament a la Fundació "Deixalles"

Els Verds-Esquerra d'Artà insten l'equip de govern a destinar la tradicional despesa prevista en "aguinaldos" de Nadal a la Fundació Deixalles en forma de donació (més de 6.000 euros)
Aquesta fundació duu a terme una gran tasca amb els més desfavorits de la comarca, molts d'ells ciutadans d'Artà

Mitjançant Instància presentada avui, Els Verds-Esquerra d'Artà han formulat una proposta a l'equip de govern municipal (UM-PSOE) que consisteix en destinar la quantitat prevista per a “Lots de Nadal” íntegrament a donació a la Fundació Deixalles. La quantitat que s'acostuma a gastar anualment en els tradicionals "aguinaldos" per Nadal als treballadors i autoritats ha superat, els exercicis 2007 i 2008, la xifra dels 6.300 euros (6.385 i 6.413 euros, respectivament).
Complementàriament, els ecosocialistes artanencs han exposat que una fòrmula alternativa i solidària de despesa amb aquest concepte també podria ser -si la donació no fos possible- que els tradicionals lots de Nadal siguin adquirits a aquesta Fundació, que també ofereix aquestes "senalles de Nadal" però amb productes del comerç just -la qual cosa té una directa repercussió sobre els productors en origen, amb garanties sobre la producció i els seus drets bàsics i laborals- i a més aquests productes són preparats per persones amb problemes amb d'exclusió social de la comarca i del municipi.
Els Verds-Esquerra d'Artà fonamenten la seva proposta fonamentalment en la important crisi financera i econòmica, de la qual n'és perjudicat l'Ajuntament com, especialment, els col·lectius socioeconòmicament més febles i afectats.
Pel que fa als motius per triar la Fundació Deixalles com a possible destinatari de la donació -o bé proveïdora dels lots de Nadal-, Els Verds-Esquerra d'Artà argumenten que, malgrat que l'Ajuntament gairebé no col·labora en res, des de fa uns anys, amb la mateixa, continua fent la seva feina no només a la comarca sinó amb la gent més necessitada del nostre municipi, servei que l'Ajuntament hauria de tenir en consideració i que hauria d'agrair d'alguna forma.
En aquest sentit, recorden com l'any 2007 l'empresa concessionària del servei municipal de recollida dels fems i altres residus, va rescindir el contracte de col·laboració amb la Fundació Deixalles, pel qual es donava ocupació, hàbits de feina i ingressos a individus d'entre els més desafavorits de la nostra societat i majoritàriament del municipi artanenc, al nivell de la seva integració social i econòmica, i com l'Ajuntament no va voler intercedir, en contra de la nostra opinió expressada el mateix any 2007, en favor del manteniment de l'esmentat contracte de col·laboració (accediu al text de la intervenció del regidor Guillem Caldentey en ocasió del debat dels pressuposts 2008; la referència a aquest cas de menfotisme cap a la tasca de Deixalles es troba al paràgraf cinquè).
Els Verds-Esquerra vàrem protestar llavors per la manca de sensibilitat social demostrada en aquest sentit per l'equip de govern (UM-PSOE), i vàrem incloure aquest motiu entre d'altres per al rebuig dels pressuposts municipals de 2008.
També vàrem fer preguntes al respecte en la sessió ordinària del Ple de 25 de març de 2008 (pàgs. 28-29 del pdf), les respostes a les quals varen fer encara més palesa aquesta absoluta manca de sensibilitat social i de solidaritat amb la tasca desenvolupada per la Fundació Deixalles i els conciutadans amb més risc d'exclusió social.

Informacions relacionades:
S. Sansó / Diario de Mallorca (21-12-2007): Artà. Gili deja fuera del presupuesto social a la Fundació Deixalles Llevant. Advertencia: posible incumplimiento de contrato.
S. Sansó / L'observatori del Llevant de Mallorca (2008): ARTÀ-La fundació Deixalles deixa la recollida de residus

Què en diu, la premsa:
El Mundo
/ El Día de Baleares: Los Verdes reclaman un aguinaldo más solidario.