divendres, 27 d’agost de 2010

Prevaricació continuada de Rafel Gili (UM)


[A les imatges, de dia 25-08-201, es poden observar l'exposició de maquinària agrícola, d'algun vehicle a la venda de segona mà (avui, n'hi ha un més), i els rètols anunciadors prohibits]

Els Verds-Esquerra i Unió d’Independents denuncien la prevaricació continuada del batle d’Artà, R. Gili (UM), en permetre una exposició comercial de maquinària agrícola i vehicles en sòl rústic i sense permís per dur a terme l’activitat

Davant la passivitat del batle, el promotor mantén l’activitat sense permís, i darrerament també hi exposa turismes per a la venda de segona mà. A més, des de gener de 2010, ha facturat a l’Ajuntament més de 3.000 euros per serveis de grua


Els grups municipals de l’oposició, Els Verds-Esquerra (EV-ERC) i la Unió d’Independents d’Artà (UIA) denuncien que el batle d’Artà, Rafel Gili (UM), prevarica de manera continuada per omisió, en no acomplir, de manera conscient, amb les seves obligacions, que són assegurar la tramitació d'un expedient de disciplina urbanística, i obrir un expedient per infracció de la Llei 16/2006 Llicències integrades d'Activitats.

Des de maig de 2008, els regidors de l’oposició denuncien en les sessions plenàries les diferents infraccions comeses en la parcel·la 301 del polígon 12 del municipi. L’any 2008, varen ser necessàries 4 intervencions plenàries de denúncia per part dels regidors d’EV-ERC i UIA, per a que, finalment, el gener de 2009, s’obrís el corresponent expedient de disciplina urbanística, per instal·lació d'un cartell anunciador i exposició de maquinària agrícola sense la llicència municipal preceptiva. Fins a aquell moment, el Batle d’Artà s’havia negat a actuar, arribant, fins i tot, a exposar que “creia que feia justícia”, tot col·locant-se per damunt de la Llei. Aquest expedient d’infracció urbanística resta, com és l’habitual en l’Ajuntament governat per UM, completament paralitzat i les infraccions perduren i fins i tot s’agreugen (els darrers dies, fins i tot s’hi fa exposició de vehicles de 2a. mà).

Una vegada notificada l’obertura de l’expedient, el promotor va sol·licitar permís per a dur a terme l’activitat comercial, i per a la instal·lació dels rètols anunciadors, sol·licitud que va ser denegada per Junta de Govern Local dia 28 d’abril de 2009.

Davant de la paralització d’aquest expedient, i davant del fet que no s’havia obert expedient per infracció de la Llei d’Activitats, Guillem Caldentey (regidor d’EV-ERC) va denunciar el passat mes d’abril tots aquests fets a la Policia Local, sol·licitant Informe que confirmàs les acusacions d’activitat comercial sense permís. La Policia local evacuà Informe, dia 14 d'abril, que confirmava que en aquesta parcel·la de sòl rústic s’hi fa una activitat d'exposició comercial sense llicència, i que hi ha rètols anunciadors tampoc permesos. Quatre mesos després d’aquest informe, el batle encara no ha obert l’expedient per infracció de la Llei d’activitats, ni ha tramitat l’expedient existent d’infracció urbanística per tal que es paralitzi aquesta activitat comercial il·legal, i es restitueixi la legalitat. De fet, les infraccions augmenten aquests dies, amb la recent exposició, també, de vehicles tipus turisme, de segona mà.

Per altra banda, els regidors de l’oposició denuncien que el batle d’Artà R. Gili premii aquest empresari infractor amb encàrrecs de servei de grua, activitat per la qual l’empresa ha facturat a l’Ajuntament 3.403,47 euros del mes de gener al mes de maig de 2010.