dijous, 23 de desembre de 2010

L'Ajuntament d'Artà, sancionat per haver estat incapaç d'adaptar un dipòsit de vehicles abandonats


[Imatge de desembre de 2009, d'un vehicle abandonat i "dipositat al
C/ Costa i llobera, just davant la seu d'UM-Artà]

Fa gairebé tres anys que Els Verds-Esquerra insten a adaptar a la Llei de Residus aquesta tasca municipal
L'Ajuntament d'Artà, sancionat amb una multa de 10.000 euros per no haver adaptat una dipòsit per als vehicles abandonats
Els ecosocialistes artanencs consideren que l'equip de govern hauria de demostrar algun signe de dignitat i responsabilitat política, enlloc de demanar la dimissió del regidor Caldentey

Des d'inicis d'aquesta legislatura, que Els Verds-Esquerra d'Artà exposen que el funcionament municipal de la recollida, emmagatzemament i entrega dels vehicles abandonats a la via pública a gestors de residus autoritzats, no s'està duent a terme tal i com estableix la Llei de Residus (Llei 10/1998). Tal i com s'han tingut "emmagatzemats" fins ara aquests vehicles, es produïa un greu risc de contaminació del seu entorn, així com possibles danys en els mateixos, que podrien haver causat perjudicis patrimonials a l'economia del municipi, per desperfectes causats en els mateixos una vegada que eren responsabilitat de l'Ajuntament.
La tramitació de la denúncia que féu el regidor ecosocialista el mes de febrer de 2008 -davant l'evidència que aquesta problemàtica i la seva solució no eren preses en consideració per l'equip de govern municipal- per part de la Conselleria de Medi Ambient ha estat lentíssima: es va produir una inspecció per agent medi ambiental el mes de maç de 2008, i no es va arribar a obrir expedient sancionador per infracció de la Llei de Residus fins finals del mes de gener de 2010, i això producte d'una nova denúncia i reclamació explícita d'obertura d'expedient sancionador per part dels ecosocialistes.
Els Verds-Esquerra varen presentar una moció, el passat mes de gener, abans de la incoació d'aquell expedient, relativa a instar a l'equip de govern a prioritzar la solució d'aquest problema, moció que no va ser tan sols ni recollida per Rafel Gili (UM), Batle d'Artà, en l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'aquell mes.
És remarcable el fet que les al·legacions presentades per l'Ajuntament el passat mes de febrer a l'expedient sancionador estan farcides d'inconcrecions i veritables mentides, com varen demostrar Els Verds-Esquerra d'Artà en el seu darrer escrit dirigit a la Conselleria el passat dia 17 de novembre. Entre d'altres falsedats, s'hi afirmava que s'havia encarregat un "projecte per a la construcció d’una explanada per al dipòsit temporal de vehicles abandonats amb una superfície aproximada de 600 m2", projecte que, a dia d'avui, no consta que s'hagi executat, ni rebut, ni tan sols comanat com s'assegurava el passat mes de febrer.
També és de ressenyar que l'equip de govern municipal ha deixat passar per tres anys consecutius la convocatòria de subvencions del Consell de Mallorca, per a la millora i/o creació d'infraestructures destinades a la gestió dels residus.
Per la incapacitat demostrada, per la pèssima imatge institucional davant d'altres administracions, per l'impresentable gest de la passada sessió ordinària del Ple de novembre de 2010, en què l'equip de govern (UM-PSOE) va exigir la dimissió del regidor Caldentey "per actuar en contra del poble", Els Verds-Esquerra d'Artà qualifiquen de vergonyosa i inacceptable la gestió municipal per part d'aquests partits, i exigeixen l'adopció d'algun senyal de responsabilitat i dignitat polítiques, encara que només sigui per una vegada, com ara pagar de la pròpia butxaca els doblers de la sanció, o bé la dimissió d'algun dels càrrecs, com ara la del batle, R. Gili, o el regidor d'Interior, B. Gili -a la vista que no existeix cap regidor de Medi Ambient des del mes de setembre.

Què n'ha dit la premsa:
Diari de Balears, 10-01-2011: Artà denuncia que se sent perseguit per Medi Ambient. El batle demana ajuda a la FELIB per fer “front comú” contra una sanció de 10.000 euros imposada al poble.
Última Hora, 11-01-2011: Artà. Medi Ambient dice al alcalde que "se trata a todos los pueblos por igual".
El Mundo-El Día de Baleares, 11-01-2011: Calvià. Multan al Consistorio por los coches abandonados.