dimecres, 29 de desembre de 2010

Exigim una resolució, ja, sobre la illeta del Molí de'n RegalatRoda de premsa i comunicat conjunt del GOB i de Els Verds-Esquerra d'Artà
Colònia de Sant Pere, dimecres 29 de desembre de 2010El GOB i Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen la pràctica dilatòria del Consell en resoldre el tema de Molí de'n Regalat

Fa més de sis mesos que el Consell va deixar en suspens el sector de l'illeta de Molí de'n Regalat a l'aprovació de les NNSS d'Artà i la seva adaptació al PTM. El Consell tenia dubtes sobre la qualificació urbanística dels terrenys i això determinava la necessitat o no de revisar la delimitació del Domini Públic Maritim-Terrestre (DPMT) que canvia en funció de si es tracta de terrenys urbans o urbanitzables passant de 20m (actuals) a 100m, la qual cosa impossibilitaria l'execució de la urbanització prevista en aquest indret.

Per aquest motiu el Departament de Territori del Consell de Mallorca sol·licità al Ministeri de Medi Ambient que informàs sobre els dubtes que oferia la protecció del DPMT. El Ministeri va informar el mes d’agost, instant a la revisió del domini públic (pel que fa al marge de servitud) d'acord amb la qualificació actual dels terrenys, i per tant, fent-lo passar a 100 m.


Com procedeix en aquests casos, la Presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric va iniciar un tràmit d’audiència amb aquest Ajuntament dia 2 de setembre, tràmit que es va resoldre amb rapidesa per aquest Ajuntament amb l’aprovació, la sessió ordinària del Ple del mateix mes de setembre (28-09-2010), de la proposta de l’equip de govern municipal (UM-PSOE).


Entre la tramesa d’aquella proposta del Ple d’aquest Ajuntament i el dia d’avui, s’han celebrat, diverses sessions de la Ponència Tècnica d’aquella Comissió Insular, sense que s’hi hagi tractat aquest punt.


A més, s'ha demanat des de fa mesos, una reunió amb la Consellera Dubón per tractar aquesta qüestió i encara no ens ha rebut ni donat data, tot i haver reiterat la petició en diverses ocasions.


El GOB i els Verds-Esquerra d'Artà reclamen la resolució urgent de la classificació urbanística dels terrenys en qüestió, per tal que es pugui iniciar la revisió del Domini Públic Marítim-terrestre d'acord amb la realitat urbanística de la illeta, salvant-la així de la urbanització.


Fins aquest punt, el comunicat conjunt del GOB i nostre.

Per la part de l'acció municipal, hem d'informar, en relació amb aquest tema, que la passada sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, de dia 30 de novembre, es va tractar la nostra moció relativa a "Instar la Presidenta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric, Maria Lluïsa Dubon Petrus, a resoldre l’Adaptació de les NNSS d’Artà al PTM i aprovació de les NNSS d’Artà, amb la urgent resolució del punt que es va deixar en suspens, relatiu al sector “Molí de’n Regalat” del nucli de la Colònia de Sant Pere". La moció va resultar, per sorpresa nostra, rebutjada amb els vots dels grups que conformen l'equip de govern municipal (UM-PSOE); el mateix equip de govern que, davant del tràmit d'audiència de la Presidenta de la CIOTUPH, M. Ll. Dubon, va optar per, en lloc de callar, aprovar per urgència una mena de "manifest" polític, sense cap tipus de fonament tècnic, i del tot confús. El Batle d'Artà no pot ja exposar, per més argument, l'estat conservació del municipi i de la seva costa; mai, però, (tampoc en les declaracions d'avui als mitjans de comunicació) no entra en els detalls del que importa en aquest cas: quina és la realitat urbanística d'aquesta illeta de la Colònia de Sant Pere.

Què en diu la premsa:

- Diario de Mallorca, 30-12-2010: Verds+Esquerra y Gob chocan otra vez con Gili por los 18 chalés en la isleta del Molí den Regalat. Ecologistas y republicanos criticaron la "práctica dilatoria del Consell en resolver este tema".

- El Mundo, 30-12-2010: El Consell "congela" la decisión sobre el Molí de'n Regalat en Artà. Desde hace meses tiene los informes necesarios para saber si los terrenos son rústicos. Artà no presionará a la institución para que se pronuncie.

- Diari de Balears, 30-12-2010: Demanen solucions al Molí de'n Regalat.