dilluns, 6 de juny de 2011

Convocatòria "Vacances en Pau 2011"


Donam, per la present, el nostre recolzament i difusió a aquesta convocatòria de l'edició d'enguany de "Vacances en pau 2011" que se'ns fa arribar des de l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears.

Amics, amigues.

Tornam a posar en marxa el projecte Vacances en Pau d'acolliment d'infants sahrauís els mesos d'estiu. Com cada any agrairem tota la col·laboració possible per tal de difondre el projecte i ajudar a que tots els infants que venen a les nostres Illes, uns 160, puguin estar aquests mesos en una família.

Gracies a tothom per la col·laboració. Fins aviat!

----
Gustavo Ferradas - Coordinador Tècnic
José Juan Luna - Coordinador Sanitari
Vacances en pau 2011
C/ Pere Dezcallar i Net, 11, 1er. Porta 7
Tel. 871944783 / 639329320 / 680244541

vacancesenpau@yahoo.es