diumenge, 26 de juny de 2011

Proposta UIA-I.Verds de Organització de la Corporació

L'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà proposa una Organització de la Corporació amb mesures afavoridores de l'augment de la transparència i de la participació de l'oposició, i un substancial estalvi pel que fa a les dedicacions, en harmonia amb la crisi econòmica i amb les reclamacions socials que actualment es produeixen per la desconfiança envers els polítics

La nova organització comportarà un estalvi de gairebé 18.000 euros bruts anuals


- Mesures bàsiques de transparència i participació política en la Organització de la Corporació

UIA i I.Verds d'Artà han formulat una proposta de organització municipal bàsica en què es prioritza la garantia de participació de l'oposició per a que els grups que la conformen disposin de més possibilitats per tal d'exercir les funcions que estableix la Llei, a saber: l'aportació de propostes i el control i fiscalització de la tasca de l'equip de govern. En aquest sentit, la proposta que es fa des de les agrupacions d'esquerres que conformen actualment l'equip de govern consisteix en augmentar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple, d'una cada dos mesos, a una sessió mensual. Aquesta és la periodicitat que, per altra banda, tant els ecologistes com UIA i el PP, proposaren fa quatre anys quan aquests grups restaren a l'oposició.


- Mesures d'estalvi pel que fa als òrgans de govern municipal

Per contrarestar l'augment de despesa que suposarà aquest increment en la periodicitat del màxim òrgan de govern municipal, es cerca un estalvi pel que fa al concepte d'assistències a les Comissions Informatives, en què hi tendran representació 2 regidors de cada un dels grups majoritaris (UIA, PSOE, PP i CxI) i un d'I.Verds, segons la representativitat municipal, enlloc de una representació de la totalitat dels regidors de la Corporació.

A nivell de la despesa econòmica que l'Ajuntament afrontarà per al funcionament bàsic dels òrgans polítics unipersonals, s'ha cercat amb determinació un estalvi que consisteix en la retallada de més del 50% del sou de la segona autoritat política municipal (en relació a l'aprovat fa quatre anys per UM-PSOE), la dedicació parcial del 1er. Tinent de batlia (I.Verds: regidories de Medi Ambient i Mobilitat, Cultura i Patrimoni i Participació Ciutadana), que passa de 2.284, 57 € al mes, a 1.070,60 € mensuals. Aquesta reducció tan important ha estat possible per la renúncia de les regidores d’UIA a percebre la mitat del sou que fins ara ha rebut M. Francisca Servera (PSOE, des de 2007 a 2011). També es vol remarcar la dedicació gratuïta per part del Delegat del batle a la Colònia de Sant Pere, Lluís López, que suposarà un estalvi de 10.100 euros, igualment per renúncia d’aquest representant d’UIA.

Amb aquesta organització de les sessions dels òrgans de govern col·legiats pel que fa a la composició i a la periodicitat, i pel que fa a les retribucions i assistències, la proposta de l'equip de govern significa un estalvi brut anual d’aproximadament 18.000 euros.

Documentació relacionada:

  1. Acta de la Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà de dia 5 de juliol de 2007.

  2. Convocatòria del Batle d'Artà, de Junta de Portaveus que s'ha de celebrar el proper dimarts dia 28 de juny, per tal de debatre la Organització de la Corporació.