dimarts, 4 d’octubre de 2011

En Marxa, ja! Via lliure al Tren de Llevant


A l'Ajuntament de Son Servera LA PLATAFORMA PEL TREN DE LLEVANT i els batles d'Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç i Son Servera ens reunirem avui, dimarts dia 4 d'octubre, per tal de consensuar un manifest per tal de reivindicar la reanudació de les obres del tren i el compliment del conveni ferroviari Manacor-Artà-Cala Rajada.
D'aquesta reunió sortirà la convocatòria d'una nova MARXA PEL TREN DE LLEVANT dia 6 de novembre.

Vos convidam a signar el manifest i participar d'aquesta convocatòria que serà a les 18,30 del mateix dimarts.
Documents relacionats:
(1) Proposta de "Manifest pel Tran de Llevant 2011"
https://docs.google.com/leaf?id=1CCnJeyjOut15GQ1ufeh19QOdBysOzwg7al1LGpvyJhEfvlS17lf50PEpA8rB&hl=ca
(2) Conveni de col·laboració entre l'Estat i Illes Balears, en matèria de ferrocarril (B.O.E. núm. 42, de 18-02-2009) http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/18/pdfs/BOE-A-2009-2769.pdf