dimecres, 5 d’octubre de 2011

Notícia sobre els terrenys de la illeta del Molí de'n Regalat


Avui El Mundo-El Día de Baleares ha publicat aquesta notícia. Ara resulta que són els mateixos tècnics del Consell, els que consideren que els terrenys s'han de qualificar com a "rústics".
Des d'I.Verds d'Artà i en companyia i amb la col·laboració d'altres entitats (GOB, Associació de Veïnats de MontFerrutx) i altres formacions polítiques (UIA, BLOC, ara PSM-IniciativaVerds-Entesa) fa cosa d'un any que reclamam ja que el Consell de Mallorca resolgui d'una vegada per totes aquest darrer punt en suspens, pel que fa a l'aprovació definitiva de les NNSS d'Artà i la seva adaptació al PTM.
Us posam a continuació una compilació del que al respecte d'aquestes reclamacions hem anat publicant el darrer any:

(30-09-2010)

Ja només lis queda el front polític per defensar la urbanització de la illeta del Molí de'n Regalat

Informen l’interès municipal per defensar la urbanització del Molí de’n Regalat, sense cap document tècnic ni jurídic
PSOE, UM i PP no responen la qüestió formulada pel Consell relativa a la existència o no de drets urbanístics indemnitzables al terrenys de la illeta del Molí de’n Regalat

(25-11-2010)

(Tots?) Volem que es resolgui, d'una vegada per totes, la qüestió de la illeta del Molí de'n Regalat (?)

Sis mesos després de l'aprovació definitiva de les NNSS, la única qüestió que va quedar en suspens i sense aprovar, roman sense que tan sols s'informi tècnicament per part del Consell
Els Verds-Esquerra volen que l'Ajuntament en Ple insti la Comissió Insular d'Ordenació Territorial, d'Urbanisme i de Patrimoni Històric a tancar d'una vegada la qüestió de la qualificació urbanística del sector de la Illeta del Molí de'n Regalat, a la Colònia de Sant Pere
Fins ara, totes les institucions i organismes han fet una tasca diligent i àgil, però fa dos mesos que el Consell manté paralitzada aquesta polèmica qüestió

(29-12-2010)

Exigim una resolució, ja, sobre la illeta del Molí de'n Regalat

El GOB i Els Verds-Esquerra d'Artà critiquen la pràctica dilatòria del Consell en resoldre el tema de Molí de'n Regalat

(24-09-2011)

Grup de consellers del Consell de Mallorca: PSM-IV-ExM exigeix una decisió definitiva sobre el Molí den Regalat

PSM-IV-ExM exigeix una decisió definitiva sobre el Molí den Regalat
La coalició del Consell de Mallorca confia que la Comissió d'Urbanisme, que s'ha de reunir la setmana vinent, declari el solar com a sòl rústic protegit tant pel valor del molí fariner com per la presència del Limonium majoricum, únic al món.