divendres, 2 de març de 2012

Comunicat sobre els fets informats aquesta setmana a "Diario de Mallorca"

Guillem Caldentey es desvincula de les crítiques a la premsa formulades pel Batle.

Iniciativa Verds aplaudeix que el Batle d'Artà accepti enviar a Fiscalia l'expedient sobre les irregularitats detectades a l'àrea de disciplina urbanística

Alzamora s'havia negat anteriorment en dues ocasions a fer aquesta passa proposada per Caldentey


El regidor d'IniciativaVerds d'Artà davant el comunicat emès pel senyor Batle en nom de tot l'equip de govern, vol manifestar les següents puntualitzacions:

1.- IniciativaVerds i el seu regidor no han participat de la redacció ni comparteixen el comunicat enviat en nom de l'equip de govern i d'una part dels treballadors.

2.- Aquesta posició va ser comunicada al senyor Batle i al portaveu de CxI, per correu electrònic, quan els hi va fer arribar el seu escrit, abans de fer-lo públic.

3.- IniciativaVerds respecta la professionalitat i independència dels mitjans de comunicació i el seu dret a informar a la ciutadania de fets tan greus com el que ens ocupa.

4.- IniciativaVerds valora molt positivament el fet que el Batle hagi assumit la pertinència de posar en coneixement de Fiscalia les irregularitats detectades.

5.- Aquesta actuació va ser proposada inicialment pel regidor Guillem Caldentey a la Junta de Govern Local del passat 23 de febrer on fou rebutjada per Independents d'Artà (2 vots) i Convergència per les Illes (2 vots), qui proposà tornar-ho a veure en Junta de Govern Local en sessió extraordinària el passat dilluns dia 27. En aquesta darrera ocasió Convergència per les Illes votà favorablement però no així els representants d'UIA, els quals insistiren en votar en contra.

6.- El senyor Batle va manifestar que era competència seva fer aquesta passa amb la que estava en desacord i només el dia següent, dimarts 28, prèviament al Ple Ordinari i davant la decisió d'IniciativaVerds de dur el tema a Plenari, va rectificar. En Junta de Portaveus reunida abans de l'inici de la sessió plenària, es va anunciar als partits de l'oposició (PSOE i PP), la decisió de l'equip de govern, és a dir, que es posaria en coneixement de Fiscalia les irregularitats.

Vist que tots els partits eren favorables i que només IniciativaVerds es mostrava interessada en ratificar-lo al Plenari, vàrem renunciar a presentar la moció al Plenari per via d'urgència.

7.- El motiu pel qual IniciativaVerds ha insistit tant en l'enviament a Fiscalia i no esperar a la resolució de l'expedient disciplinari rau en que no es tracta d'una irregularitat puntual sinó que es continuen produint fets anòmals com l'aparició de sobres amb diferents quantitats econòmiques dins expedients de disciplina urbanística i en d'altres llocs, fet que nodreix sospites que hi pugui haver involucrada més d'una persona.

8.- D'altra banda l'abast de les irregularitats detectades obliga a la revisió profunda i exhaustiva de tots els expedients de disciplina urbanística i de demolició, la depuració de responsabilitats polítiques i tècniques de tots els qui han instruït i tramitat els expedients irregulars, per a que els expedients de disciplina urbanística es tramitin correctament conforme a dret.

9.- Davant fets presumptament delictius i que afecten als interessos públics, IniciativaVerds considera obligat acudir a la justícia, per depurar responsabilitats i lliurar de sospites als treballadors públics, a més de facilitar la defensa de les persones presumptament implicades.