dilluns, 5 de maig de 2008

Continuen les deficiències en el servei de transport escolar

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien que es continuen fent rutes de transport escolar sense els preceptius monitors d'acompanyament
Promouran actuacions municipals dirigides a millorar el servei, com inspeccions dels vehicles per part de la Policia Local i una moció d'instància a les Conselleries competents

Quan gairebé no han passat quinze dies de la darrera denúncia pública de la persistent inexistència dels monitors acompanyants que la normativa vigent sobre transport escolar per carretera prescriu com a obligatoris, Els Verds-Esquerra d'Artà tornen a denunciar la manca de monitors acompanyants, en aquesta ocasió aquest dilluns, dia 5 de maig, a la ruta entre el nucli litoral artanenc de la Colònia de Sant Pere i l'IES Llorenç Garcias i Font d'Artà.

La formació ecosocialista indica que la normativa és prou clara i que la seva aplicació hauria d'haver-se iniciat ja al curs 2005-2006, encara que això no va succeir fins el passat mes de febrer d'enguany, al menys pel que fa a les rutes escolars que connecten els diferents nuclis de Sant Llorenç i la Colònia de Sant Pere amb L'IES d'Artà. Guillem Caldentey, portaveu d'aquesta formació i regidor a l'Ajuntament d'Artà, qualifica de “vergonyosos” aquests fets, “però encara més que es continuïn produint, existint una normativa que obliga a la presència de majors d'edat distints del conductor -que estableix clarament les competències que al respecte tenen les empreses concessionàries del servei d'acompanyament, les empreses concessionàries del servei de transport pròpiament dit, i les administracions públiques i òrgans educatius que s'han d'encarregar del seguiment d'aquest tipus de servei-, que contempla clarament com a 'infracció molt greu' la manca d'aquests acompanyants, i que estipula multes de 3.301 a 4.600 euros per aquesta infracció”.

Els Verds-Esquerra ja varen instar les Conselleries d'Educació i Cultura i de Mobilitat i Territori els passat dia 21 d'abril a “prendre les mesures necessàries tant per evitar que es repeteixi aquesta lamentable i perillosa situació, com per a millorar la coordinació en el seguiment del servei, com per determinar quines han estat les causes de les deficiències en el servei com les responsabilitats que se'n podrien derivar”. En un sentit semblant, encara que aquesta no és una administració competent, però atesa la gravetat dels fets, també dirigiren una instància a l'Ajuntament d'Artà demanant la implantació, per part de la Policia Local d'Artà, en coordinació amb la Policia Local de Sant Llorenç, de controls exhaustius del vehicles amb què es dóna aquesta transport escolar per carretera, així com de l'acompliment del prescrit per la Normativa”.

Els Verds-Esquerra d'Artà consideren que, encara que des de la Conselleria de Mobilitat (Servei d’Inspecció de Transports Terrestres) se lis asseguràs que el passat dia 29 d'abril es va fer una inspecció per assegurar-se de la presència d'aquests acompanyants, havent-se comprovat que aquell dia si es va donar correctament aquest servei, i que des del mateix òrgan competent es comprometien a realitzar “les actuacions necessàries pel complet aclariment dels fets objecte de la queixa”, aquestes actuacions haurien de tenir la màxima prioritat i urgència, atesos els perills que pot suposar un servei de tranport escolar per carretera sense els preceptius monitors acompanyants.