dilluns, 14 d’octubre de 2013

Artà, Manacor, Petra i Santa Margalida expressen la voluntat de protegir Na Borges i Sa Canova

Els Plenaris dels quatre municipis rebutgen desenvolupaments urbanístics o turístics a Sa Canova
Arta, Manacor, Petra i Santa Margalida reclamen avanços en la protecció del L.I.C. de Na Borges i del sistema dunar de Sa Canova
La moció va ser aprovada en primerà instància per l'Ajuntament d'Artà, el passat mes de febrer. El PP només ha votat en contra de la moció a Artà; a Petra, votà a favor

Avui l'Ajuntament de Manacor ha aprovat, a instància del grup municipal MÉS per Manacor, la moció en defensa del L.I.C. de Na Borges i el sistema dunar de Sa Canova, que ha comptat també amb els vots del grup socialista i Esquerra. Aquest Ajuntament es suma així als d'Artà, Petra i Santa Margalida.


La molt desenvolupista Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme del Conseller Delgado possibilita actualment, si es compta amb la col·laboració dels Ajuntaments, desenvolupaments turístics en espais protegits urbanísticament, com les ANEI. Era el cas de la proposta de projecte de complexe vacacional (200 bungalous en una superfície de 60 ha.) presentada a finals de l'any passat a l'Ajuntament d'Artà a nivell d'esborrany.
 
Esmentar, a tall d'exemple, respecte de la Llei Delgado -que al cap i a la fi està en l'origen de la idea dels promotors-, la seva Disposición adicional novena. En todos los tipos de suelo rústico, con independencia de su grado de protección, estará permitida la oferta de establecimientos de alojamiento de turismo[...] sin que sea precisa la declaración de interés general, salvo cuándo se trate de un nuevo hotel rural, que sí que deberá realizar dicho trámite.... Molt en consonància amb les successives declaracions d'aquest Conseller ultra(desenvolupista), en el sentit de la necessitat, en la seva opinió, de "quitarnos los complejos en consumo de territorio" (declaracions a La Ventana de Baleares, 17-12-2012). 
El perill per tant és elevat, i els ecosocialistes d'Artà vàrem considerar oportú que l'Ajuntament (pel  que fa a l'ANEI de Sa Canova) expressàs de manera oficial què és el que pensa sobre desenvolupaments urbanístics en aquell indret (no ens resultaven suficients, ni molt menys, les solemnes declaracions del Batle d'Artà...). Avui que s'ha aprovat a Manacor, ja no només és Artà, sino també altres tres Ajuntaments, els que hi manifesten oficialment el seu rebuig.


La moció té un important aspecte "proactiu", que al cap i a la fi és el més present en el redactat i també en els Acords, pel que respecta al Lloc d'Interès Comunitari (L.I.C.) de Na Borges (que comprén el sistema dunar de Sa Canova, i territori comú als quatre municipis): la reclamació que fan els Ajuntaments a les administracions responsables (Conselleria de Medi Ambient, i Demarcació de Costes), a fer les tasques que lis pertoca respecte d'aquesta zona natural protegida a novell europeu: redacció del Pla de Gestió -la Conselleria fa tard, de cara als terminis de la Unió europea respecte de la Xarxa Natura 2000-, i continuació i acabament per part de la Demarcació de Costes, del projecte de regulació de l'ús públic iniciat l'any 2010. Respecte d'això darrer fa anys que els ecosocialistes artanencs reclamam que aquesta administració protegeixi el sistema dunar, i que el que ja s'ha fet, es mantingui i es vagi reparant (p. ex., preguntes Ple abril 2013, en què es feia referència a compromís de donar acabament al projecte del Cap de la Demarcación amb el Batle l'any 2012).


Resumim succintament a continuació com ha anat la moció als Ajuntaments que tenen part del seu territori en el L.I.C. de Na Borges. Ressaltar que només el PP d'Artà la va votar en contra. A Petra per exemple, hi varen votar favorablement (!)...
A Artà la moció es va aprovar la sessió ordinària del Ple de dia 26 de febrer, només amb els vots en contra del PP (3) (pàgs. 15-17).
A Petra, la moció s'aprovà en sessió ordinària dia 2 de maig, per unanimitat (PP, a favor).
A Santa Margalida, la moció s'aprovà en sessió extraordinària el passat dia 22 de juliol, amb 8 abstencions (PP, 5 i CPU, 3; pàgs. 24-25).

A Manacor avui dia 14 d'octubre, el PP i el grup PI, al govern municipal, s'han abstès.
Enllaçam a més imatges del mal estat de les instal·lacions del 2010, responsabilitat de Costas, del projecte inacabat de regulació del trànsit en el sistema dunar de Sa Canova.