dissabte, 8 de març de 2014

A la fi es precinta l'edifici de cotxera de la Policia Local d'Artà


Des del mes de d'agost de 2011 que els representants sindicals formulen reiteradament (primer, UGT, posteriorment CCOO), per escrit i en successives reunions, reclamació que s'arregli la teulada d'aquest edifici on hi han aparcat les motos fins ara, afectat per aluminosi. També es reclamaven vestuaris i banys separats, aigua calenta i millores en l'armer.
Com es pot observar en alguna de les imatges, ja es va haver de desmuntar un bocí de teulada, que feia de porxo davant la porta principal d'aquest edifici, pel mateix problema (aluminosi que afecta les bigues).


El Ple de juliol (2013), vàrem començar a demanar per aquest tema: es troba a les pàgines 34-35 de l'acta del Ple. El Batle informava que "Aclaresc que no hi ha vehicles retinguts per la Policia i només material de la Policia. S'ha demanat un pressupost per fer un projecte tècnic per reparar-lo".
El Ple de setembre (pàgina 42), se'ns responia que "No són vehicles de la Policia, sinó propis [????!!!] Tenim un pressupost fet per un aparellador que ascendeix a 87.278,10euros".
Aquestes preguntes les hem anat repetint fins al darrer Ple, que es va celebrar el dia 28 de febrer. Aquesta és la nostra transcripció de l'enregistrament sonor efectuat per Ràdio Artà Municipal; encara no s'ha aprovat l'acta de la sessió:
"- Què més s’ha fet, a banda de demanar un pressupost?
Encarregar el projecte
- Basta un pressupost, per tirar endavant aquestes obres (des del punt de vista del procediment administratiu de contractació?
El projecte no val 78.000, és tot: projecte i obra (crec recordar que el projecte són 5.000 i busques), i s'ha encarregat. El tècnic mateix ens va fer un pressupost que incloïa part tècnica, i pressupost de l'obra.
- Quin és el calendari previst d’actuacions?
Estam pendents de l'entrega del projecte
- Considerau que, en el seu estat actual, no presenta riscs per als funcionaris que el fan servir?
S'arreglarà el més aviat possible.
- Ja, però la pregunta és si no presenta riscs. Presenta o no presenta riscs, hi ha algun Informe?
No, no tenim cap Informe
Si presenta riscs, o no, o no es sap, per als funcionaris o per l’equipament (motos), quina mesura heu pres o considerau prendre, i quan?
Ja està proposat a la Policia Local deixar les motos a la cotxeria de l'edifici de l'IBAVI
- "Proposat a la Policia"... A la Policia se li proposa, o se li ordena i se li donen instruccions?
Bé, era una petició sindical. No lis anava massa bé haver de caminar d'una banda a l'altra però bé, es farà així."


La Policia Local, com a servei de proximitat a la ciutadania i els primers en atendre freqüentment els problemes i urgències de la ciutadania, mereix més que algun reconeixement de tant en quant, per mèrits en el rescat de persones, etc. Mereix un poc de respecte i unes instal·lacions dignes que, al menys, no posin en risc la seva integritat física ni la de l'equipament (motos). Ens alleuja que a la fi després d'anys de reclamacions i aguantar embulls desinformatius i diletants del Batle, es preguin mesures al menys d'urgència com aquesta, pel que fa a les instal·lacions perilloses, però reclamam més rigor i més suport a aquest servei bàsic i la seva plantilla de treballadors i treballadores; insistirem en la recuperació d'aquesta edificació, així com en altres reclamacions ben justes, com ara que disposin de banys i vestuaris separats i dutxa.

1 comentari:

Julen Adrián ha dit...

Aquest batle és un artista en toòrcer el llenguatge i fer embolics de paraules per tal d'intentar fer veure que les preguntes de l'oposició no valen rfes i que el "Sr. batle fa molta feina".El resultat és sempre penós, té un ús permanent de les mentides i les mitges veritats i ha conseguit no tenir cap credibilitat. Una pèsima manera d'entendre la política, i un suicidi quan un es pretén d'esquerres...
Molt bé Guillem.