dissabte, 29 de desembre de 2007

Sobre la transparència de l'equip de govern... en l'organització de les festes a la plaça del Conqueridor


Els Verds-Esquerra demanen a l'equip de govern que expliqui com s'han organitzat les festes nocturnes de nadal i cap d'any a la plaça de Conqueridor
Critiquen la manca de transparència en l'organització de les festes, de les quals s'han encarregat una associació de comerciants i una empresa privada, i les anomalies en la seva publicitat

Els Verds-Esquerra d'Artà han instat l'equip de govern a aportar informació sobre el procediment pel qual s'ha arribat a acords de col·laboració -o de contractació- entre l'Ajuntament i dues entitats privades per a la organització de les festes nocturnes de nadal i nit vella a la plaça del Conqueridor d'Artà. També demanen que s'informi de quines despeses pot haver suposat al municipi l'organització d'aquestes festes nocturnes, així com dels possibles ingressos, si n'hi ha.

Els Verds-Esquerra han formulat tot aquest seguit de preguntes davant l'obscurantisme que envolta aquestes festes que es celebren a la plaça del Conqueridor, davall d'una carpa instal·lada per l'Ajuntament. Obscurantisme al qual s'afegeixen possibles elements d'improvisació i fins i tot arbitrarietats.

Resulta del tot estrany, per exemple, que la festa de cap d'any, organitzada per un club nocturn del poble, no estigui inclosa entre els actes programats al programa de les festes de nadal 2007, i que, en canvi, circulin correus electrònics als quals es convida a assistir-hi i s'anuncii per la ràdio; a aquestes convocatòries s'esmenta sempre la col·laboració de l'Ajuntament d'Artà. “Els veïnats, altres associacions i empresaris locals d'oci nocturn ens interroguen sobre com s'han organitzat les festes, sobre quines despeses -instal·lació de la carpa, contractació dels animadors, etc.- han estat assumides per l'ens públic municipal i sobre temes com els preus de les consumicions i com es distribueixen beneficis, si n'hi ha, i no disposam de cap dada per respondre a les seves preguntes”, afirma Guillem Caldentey, regidor de la formació artanenca.