divendres, 11 de juliol de 2008

Insten a fixar correctament uns puntals a Na Batlessa mentre no s'arregli la terrassa

Els Verds-Esquerra insten l'Ajuntament d'Artà a revisar els puntals de l'edifici de Na Batlessa, i a tancar a l'accés del públic determinades sales mentre no es pugui garantir la seguretat dels usuaris i visitants.

Durant el curs escolar han travessat l'espai deficientment apuntalat centenars d'infants.

Els Verds-Esquerra insten l'Ajuntament d'Artà a una urgent revisió del sistema de puntals que sosté la terrassa de l'edifici de Na Batlessa, i a que les sales d'aquest edifici que habitualment acullen exposicions temporals, el servei de Ludoteca municipal i altres activitats per a infants -sobre tot organitzades per l'associació Artà Solidari- no siguin emprades fins que no deixi d'existir perill de caiguda dels puntals.

La formació artanenca explica que fa molts mesos -possiblement un any o més- la part externa de l'edifici de Na Batlessa a la planta baixa, coberta per la terrassa que envolta la primera planta d'aquest edifici, es troba apuntalada per les males condicions d'estabilitat de l'esmentada terrassa. Alguns d'aquests puntals no estan suficientment fixats, de manera que, per una banda, no exerceixen la funció sostenidora per la qual varen ser instal·lats però, per l'altra, existeix el risc que caiguin damunt d'alguna de les persones que travessen aquest espai per accedir a les esmentades sales dels baixos de l'edifici.

El molt deficient estat de fixació d'alguns dels puntals pot provocar un accident i danys físics a les persones que accedeixen i han d'accedir a les sales de la planta baixa de l'edifici, i aquest risc i possibles danys s'incrementa en tractar-se, moltes d'elles, d'infants de curta edat.

El regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà, Guillem Caldentey, declara que li consta que l'Ajuntament ha d'estar assabentat fa mesos d'aquesta perillosa situació, atès que la Policia Local hi ha fet alguna visita inspectora a instància d'alguns dels usuaris habituals, i que els mateixos Serveis Educatius Municipals hi han dut a terme el servei de Ludoteca al llarg de tot el curs escolar. Per altra banda, i sense anar més lluny en el temps, els passats dies 16 al 21 de juny s'hi varen celebrar distintes activitats, molt concorregudes, amb ocasió de la Setmana Intercultural, organitzada per Artà Solidari amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Artà.