divendres, 18 de juliol de 2008

Entrebancs a l'accés dels regidors de l'oposició a la documentació municipal

Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien la obstaculització a l'accés a la documentació municipal del seu regidor per part del batle, Rafel Gili (UM).

Critiquen el caràcter antidemocràtic i il·legal de les restriccions als regidors de l'oposició

Els Verds-Esquerra denuncien les dificultats que troba el seu representant a l'Ajuntament, el regidor Guillem Caldentey, a la hora d'accedir a la documentació municipal. Els entrebancs que sorgeixen constantment i la manca d'informació per part del batle, Rafel Gili, dificulten en gran mesura la feina del regidor a l'oposició.

L'agrupació ecosocialista artanenca descriu com funciona el mètode de dificultar i impedir l'accés a la documentació al seu regidor. El passat dimecres, dia 16 de juliol, 14 dies després d'haver entrat al registre de l'Ajuntament una sèrie d'instàncies demanant accés i còpia a determinada documentació (1) i sense haver rebut cap resposta per escrit -ni afirmativa ni denegant fonamentadament en cada cas l'accés, per la qual raó s'ha d'entendre que es tracta de silenci administratiu, en aquests casos favorable a l'accés a la informació requerida-, a Secretaria responen al regidor interessat que és la primera notícia que tenen de les instàncies, que tot ho té el batle, que necessiten temps per a aclarir a on es troba la documentació. Per raons laborals, Caldentey no disposa més que de tres hores setmanals per fer feina a l'Ajuntament, sobre tot consistent en accés a la informació, que ha de demanar per escrit. “Si no tinc accés a la informació documental la meva feina política es veu molt limitada”, lamenta el regidor de l'oposició. Els Verds-Esquerra d'Artà han presentat 24 instàncies -tres pel cas dels fulls de report de la policia local- sol·licitant accés a documentació municipal entre els dies 20 de juny i 4 de juliol, i fins ara només han tingut accés als sol·licitats a quatre d'elles.

“Estam preocupats per l'accentuada deriva cap a la opacitat i la manca de rigor del batle d'Artà, Rafel Gili”, declara Caldentey. Fa unes tres setmanes, sembla ser -no hi ha hagut cap informació al respecte dirigida als regidors de l'oposició, que n'han estat assabentats per part del personal funcionari- que el batle va donar instruccions als funcionaris d'Administració i Obres de l'Ajuntament que als regidors de l'oposició només se lis donés accés a la documentació una vegada sol·licitada per escrit -la qual cosa és ajustada a dret, encara que alenteix i dificulta la feina dels regidors. “Nosaltres ens hi hem adaptat immediatament, i de fet ja ho fèiem d'aquesta forma en determinats casos, però el que no és de rebut és, en primer lloc, que no se'ns notifiqui o se'ns faci saber de cap manera el nou sistema per a accedir a la informació i, en segon lloc, i molt més greu encara, que havent tramitat correctament les sol·licituds i passat el temps de resposta establert legalment, no tinguem accés a la documentació sol·licitada”. El regidor de la formació artanenca no pot deixar de recordar les emocionades paraules de Rafel Gili el dia de la seva seva elecció com a batle d'Artà: “En el pla polític s’ha de procurar que les decisions que es prenguin siguin fruit del debat i de la negociació a partir de la seva base natural, que és el diàleg. Vull fer el possible perquè prevalgui el consens en la presa de decisions. Els ciutadans del nostre poble el que esperen de tots els qui formam aquest nou consistori és que dialoguem, que negociem, que facem feina pel bé d’Artà i de tots i cadascun de les artanenques i artanencs. I el que segur que no desitgen és que alimentem la crispació, el revengisme i les picabaralles entre partits. [...] Liderar el projecte col·lectiu d’Artà i de la Colònia de Sant Pere és una gran responsabilitat i em propòs fer-ho des de la fidelitat a les meves conviccions amb una gestió rigorosa, assenyada i transparent, escoltant tothom, a peu de carrer, al costat de les persones i dels seus problemes" (2).

Un altre exemple de obstaculització a la documentació sol·licitada és la infructuosa tramitació per a l'accés al fulls de report de la Policia Local d'Artà. Aquests documents es fan servir com a canal de transmissió de l'esdevingut durant les hores de servei entre els agents, i s'acostuma a passar còpia al batle perquè estigui assabentat del que passa al municipi i que té a veure amb la tasca de la Policia Local.

El regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà ha demanat accés a tota una sèrie de fulls de report en tres ocasions (els dies 20 de juny i 2 i 4 de juliol), mitjançant instància. “A rel de la primera instància, el batle em va informar de manera oral que, pel que feia a les seves còpies, ell les eliminava periòdicament, que ja no conservava les que jo havia sol·licitat i que segurament se'n guardava alguna còpia al departament de policia, i que el cap interí de la policia local l'havia informat de que ell no trobava tècnicament oportú que jo tingués accés a tota la documentació tal i com jo la demanava. De manera oral, el cap interí de la Policia Local d'Artà em va traslladar la seva opinió tècnica segons la qual jo no hauria de tenir accés a la documentació tal i com jo l'havia sol·licitat, de manera massiva -tots els fulls de report d'un mes sencer. Per escrit, no he rebut cap resposta denegatòria relativa al meu accés a la documentació sol·licitada. Però, a la hora de tenir accés a la documentació, se'm denega. Pitjor encara: personat al departament de la Policia Local, el cap interí de la policia m'informa -oralment, per primera vegada i gairebé quatre setmanes després de la primera sol·licitud- que els agents ja no redacten aquest tipus de document i que dels que nosaltres demanàrem ja no en quedava cap còpia”.

Els Verds-Esquerra d'Artà consideren políticament inacceptable el conjunt d'aquests fets, a més d'una limitació dels drets fonamentals del regidor en la seva tasca.

(1) Pel que fa al dret a l'accés a la informació municipal dels regidors, consultau el que diu la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, en particular al seu article 72.

(2) Per accedir a l'acta de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, de Constitució de la Corporació i Elecció del Batle/essa, de dia 16 de juny de 2007, pitjau aquí.

1 comentari:

Pepe ha dit...

Quan el poder té por les paraules democràcia, transparència, llibertat d'expressió desapareixen. Fer perdre el temps i l'energia a una cosa que la llei us és favorable perjudica a tot el poble.