divendres, 4 de juliol de 2008

Insten Demarcació de Costes a executar el projecte de conservació de les dunes de Sa Canova

Els Verds-Esquerra d'Artà insten Demarcació de Costes a intervenir en la conservació del sistema dunar de Sa Canova, i a destinar-hi el pressupost previst i compromès mitjançant conveni amb el Govern de les Illes Balears.
Critiquen el desinterès i la passivitat de l'equip de govern municipal (UM-PSOE) al respecte
Els Verds-Esquerra d'Artà han instat el Cap de la Demarcació de Costes de les Illes, Celestí Alomar, a donar continuïtat a la tramitació i execució del Projecte d'Ordenació de l'Ús Públic i Ordenació del Litoral i dunes de la platja de Sa Canova del Terme Municipal d'Artà, anunciat i presentat en exposició pública el passat mes d'octubre de 2007.

El projecte encarregat per la Direcció General de Costes (Ministeri de Medi Ambient) té com a principals objectius la gestió sostenible i la conservació d'aquest privilegiat sistema dunar que, per les seves característiques (dimensions, manca d'explotació turística massiva), és un dels més importants de l'illa de Mallorca. Va ser protegit i declarat ANEI als anys vuitanta del segle passat pel Parlament de les Illes davant la seva imminent urbanització i conseqüent transformació en platja de turisme massiu. Les accions previstes al projecte són l'eliminació d'accessos per al trànsit rodat i motoritzat, l'acordonament de les dunes (com ja s'ha fet a altres sistemes dunars, com ara a Mondragó), l'esbucament d'algunes edificacions, senyalització dels valors i les normes i prohibicions i l'establiment de diversos punts nets (recollida de residus), entre d'altres.

Els Verds-Esquerra lamenten que l'administració estatal no hagi donat, vuit mesos després del termini per a la presentació d'al·legacions, cap resposta a les que aquesta formació ecosocialista va presentar i que consistien, principalment, en l'eliminació d'un camí paral·lel a la línia de costa que no hauria d'existir -provocat per l'il·legal trànsit de vehicles no autoritzats i de cavalls- i que el projecte preveu conservar, eliminació de les passarel·les de fusta que s'hi preveuen, i altres millores per a la conservació i per a la correcta gestió de l'espai, com ara la previsió d'espais d'aparcament annexes.

La formació artanenca insisteix al seu escrit dirigit al Cap de la Demarcació de Costes de les Illes en el fet que aquest és el segon projecte de conservació de l'espai natural que la mateixa administració anuncia i presenta en el termini de set anys. L'anterior, es va presentar l'any 2001 i va arribar a la fase de presentació d'al·legacions, sense que es donés cap tipus de tramitació ni continuïtat posterior. “Seria molt lamentable -en opinió dels ecosocialistes artanencs- que tornàs a esdevenir-se el mateix uns anys després, amb el nou projecte”. A més, assenyalen que, només per a l'execució de la primera fase d'aquest projecte, es disposa de 800.000 euros, segons consta al ”Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i el Govern de les Illes Balears per a Actuacions en Infraestructures de Costes”, publicat al BOE núm. 105, de 2 de maig de 2007.

Per altra banda, Els Verds-Esquerra d'Artà lamenten “molt profundament” el desinterès mostrat per l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà (UM-PSOE) cap a les distintes problemàtiques que envolten la conservació i l'ús públic d'aquest important espai natural protegit artanenc. Denuncien que l'equip de govern, no obstant l'evident lligam polític amb l'administració central (PSOE) i amb l'administració autonòmica (UM) resta en un permanent estat d'inòpia i passivitat pel que fa a la conservació mediambiental, dels espais naturals, i de Sa Canova en particular.