dilluns, 6 d’octubre de 2008

Reanomenar un carrer: ni es segueixen les normes, ni es té en compte el parer de l'oposicio, ni es consulta la gent

[Comunicat conjunt de Els Verds-Esquerra d'Artà, Unió d'Independents d'Artà i Partit Popular d'Artà]

Artà, 6 d'octubre de 2008

No s'ha seguit el procediment de consulta a la UIB, establert a la Llei de Normalització

Els grups de l'oposició d'Artà presenten Recurs de Reposició contra el nou nom d'un carrer a la urbanització Estrella de Mar

Una de les propostes de l'equip de govern feia referència a un jaciment inexistent

Tots el grups a l’oposició de l’Ajuntament d’Artà (UIA, PP i EV-Esq) han registrat un recurs de reposició contra el canvi de nom del carrer Camí de l’Estanyol, a la urbanització Estrella de Mar, decidit la passada sessió ordinària del Ple de dia 30 de setembre. El canvi fou proposat per l’equip de govern degut a la coincidència de nom amb una altra via del municipi.

Segons els grups que presenten el recurs (UIA, PP i EV-Esq), la proposta de l’equip de govern (UM – PSOE) encadenà tota una sèrie de despropòsits. Per començar, una de les dues opcions de nou nom que es van presentar feia referència al Talaiot de l’Aigua Freda, unes restes que no existeixen. A les proximitats d'aquella urbanització no hi ha cap talaiot; a una distància d'uns tres kilòmetres, a la zona de Ca los Camps, es troba el famós Dolmen de l'Aigua Dolça; i més enfora encara, hi ha el puig de la Talaia Freda.

Degut a aquesta errada, l’equip de govern defensà l'adopció del nom de “Carrer de les Dones d’Aigua” per al carrer, incomplint l’article 14 de la Llei de normalització lingüística on s’estableix la preferència de la toponímia popular per donar nom a les vies urbanes.

El nom alternatiu que va proposar la oposició -proposta consensuada a la vista de la multitud de noms toponímics que es troben a l'indret, com ara "Cala Tonó", "Torrent de Cala Tonó", i ses puntes "de Destorbajornals", "Llarga" i "Na Nicolava"- va ser “Carrer de Cala Tonó”, proposta que fou rebutjada per l’equip de govern.

Els grups de l'oposició critiquen l'inexistent rigor amb què es fan les més elementals tasques de govern a l'Ajuntament d'Artà per part de UM-PSOE, així com la poca sensibilitat que es mostra respecte de la defensa dels trets culturals que caracteritzen el municipi, com ara la defensa i salvaguarda del patrimoni toponímic.