dijous, 23 d’octubre de 2008

Bellpuig: Reunió de Els Verds-Esquerra+UIA amb la consellera Joana Ll. Mascaró

Els Verds-Esquerra d'Artà i la Unió d'Independents d'Artà es reuneixen amb la consellera del Departament de Cultura i Patrimoni amb l'objectiu de reforçar els compromisos de col·laboració per a la rehabilitació de Bellpuig

Esquerra presentarà a Madrid una esmena parcial als PGE perquè l'Estat participi en les actuacions de rehabilitació, dignificació i valorització del conjunt monumental

El passat dia 20, la Vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera del Departament de Cultura i Patrimoni, Joana Lluïsa Mascaró Melià, es va reunir a Palma amb els portaveus de Els Verds-Esquerra d'Artà i la Unió d'Independents d'Artà (els regidors Guillem Caldentey i Margalida Tous, respectivament) per a tractar l'estat d'execució dels plans de rehabilitació i habilitació per a la visita que aquesta institució supramunicipal, competent sobre el patrimoni històric de l'illa, ha de dur a terme al llarg d'aquesta legislatura.

La Consellera va exposar als representants artanencs quines línies d'actuació s'han iniciat per part d'aquesta institució. Per una banda, el departament d'arqueologia del Consell hi iniciat unes tasques d'anàlisi de les tasques d'excavació dutes a terme fins avui[1], de la forma com les excavacions engegades han de concloure, com de les expectatives arqueològiques que s'hi poden trobar per a l'inici de futures excavacions. Paral·lelament, el Departament de Cultura encapçalat per Maties Garcies ha encarregat a un equip d'arquitectes la revisió i modificació del projecte de reforma del monestir de Bellpuig com a lloc de visita i Centre d'Interpretació de les Esglésies del Repoblament del segle XIII a Mallorca per a la seva recuperació i posada en valor, guanyador l'any 2002 del concurs d'avantprojectes de tractament arquitectònic de l'antic monestir de Bellpuig[2] i presentat l'any 2003 per la mateixa institució. Per motiu dels canvis introduïts pel Pla Territorial de Mallorca en la consideració de l'entorn de conjunt monumental, actualment no és viable la construcció d'un nou edifici en aquest recinte, la qual cosa obliga a limitar la intervenció arquitectònica a la consolidació de les edificacions existents i a la seva habilitació per a la visita.

Els regidors artanencs varen expressar a la consellera Joana Ll. Mascaró la seva satisfacció pel fet que a la fi el Consell de Mallorca hagi iniciat de manera seriosa les actuacions necessàries per a la conservació d'aquest monument del S. XIII, una de les més importants fites de l'anomenada “arquitectura de repoblament”, així com la seva disposició a col·laborar, dins les seves possibilitats, amb el seu departament des del seu àmbit d'actuació municipal. La mateixa consellera, com altres membres del seu equip, han assumit en diverses ocasions el compromís de rescatar de l'oblit aquest conjunt monumental i de dignificar-lo i habilitar-lo per a la seva visita[3].

Per la seva banda, el Grup Parlamentari d'Esquerra al Congrés dels Diputats defensarà com a esmena parcial als Pressuposts Generals de l'Estat per a 2009 la participació de l'Estat en les actuacions per a la dignificació i habilitació per a la visita d'aquest conjunt monumental.

Els regidors de Els Verds-Esquerra d'Artà i d'Unió d'Independents d'Artà coincideixen en el fet que l'estat de conservació del conjunt de Bellpuig és crític, així com en la necessitat de cercar el consens i potenciar la coordinació de totes les administracions en la seva rehabilitació i la seva dignificació i habilitació per a la visita.[1] Per a ampliar la informació sobre les campanyes d'excavació arqueològica dutes a terme pel Consell, consultau l'article d'A. Bassa al diari Última Hora de 24 de desembre de 2004.

[3] Vegeu, per exemple, el compromís assumit per Joana Ll. Mascaró, candidata pel Bloc al Consell de Mallorca, dia 22 de maig de 2007, d'engegar un projecte de rehabilitació d'aquest importantíssim conjunt patrimonial ; vegeu també els articles de E. Martín a Diario de Mallorca i de J. Sitges al diari Última Hora, ambdós de dia 29 de juliol de 2008, sobre la visita dels directors insulars de Cultura y Patrimoni, Matíes Garcias y Gabriel Cerdà a l'antic monestir.