divendres, 21 de novembre de 2008

Proposta per la publicació dels béns patrimonials dels regidors

Fa ja més d'un any que la Llei obliga a fer públic el patrimoni i les activitats dels edils

EV-Esquerra volen que els regidors de l'Ajuntament d'Artà publiquin el seu patrimoni a la web municipal

Els Ajuntaments socialistes de Sevilla, Getafe, Oviedo i Vigo ja han fet aquest exercici de transparència.

Davant el clima de desconfiança entre la població en general sobre la ètica i l'honorabilitat dels càrrecs polítics, motivat per l'ingent número de casos de corrupció que es produeixen i es comproven gairebé a diari arreu de l'Estat espanyol, en especial a les administracions locals, i la necessitat de fer esforços per a incrementar la transparència i garantir la honorabilitat dels càrrecs electes i de la classe política en general, començant per les administracions més properes als ciutadans, que són les Entitats Locals, Els Verds-Esquerra proposaran al Ple de l'Ajuntament iniciar tots els tràmits necessaris per a adequar els Registres de les Declaracions de Béns patrimonials i d'Activitats a la modificació de la Llei de Bases del Règim Local inclosa a la Llei del Sòl de 2007. Aquesta modificació augmenta el caràcter públic d'aquestes Declaracions: la Llei estableix ara que les Declaracions dels regidors “seran publicades amb caràcter anual” i, al contrari de l'establert fins ara, en cap moment no s'indica que els ciutadans hagin de justificar un interès concret per tal de tenir-hi accés.

Guillem Caldentey, regidor de la formació d'esquerres i ecologista artanenca, considera “la transparència com a base fonamental de la confiança ciutadana” i l'adaptació a la modificació de la Llei com una “bona oportunitat per fer de l'Ajuntament d'Artà un Ajuntament pioner en transparència a les Illes, aquest país tan castigat pels casos de corrupció”. El regidor artanenc es declara optimista respecte de l'aprovació d'aquesta proposta, atès que “significa posar al dia les normes municipals i tots els grups estan interessats en donar totes les passes possibles dirigides a recuperar la confiança de la ciutadania”.

Referències hemerogràfiques:

Público, 27-07-08, “Los concejales se resisten a declarar su patrimonio”.

Público, 28-07-08, “Chaves urge a sus ediles a publicar sus bienes”.

Público, 01-10-08, “Sevilla, el primer municipio en publicar los bienes de sus ediles y directivos”.

Público, 15-10-08, “Pedro Castro publica su patrimonio e invita a sus concejales a hacer lo mismo”.