dilluns, 10 de novembre de 2008

Aprovació de l'APLUTM

El ple del Consell ha aprovat la iniciativa que va tenir el suport dels ajuntaments a la darrera Assemblea de batles.
El Ple del Consell ha aprovat avui els estatuts de l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, que s’encarregarà de protegir la legalitat urbanística en sòl rústic.

L’acord d’avui, de dur endavant l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística, ha suposat donar el vistiplau a la modificació i ampliació d’alguns articles dels estatuts que es varen pactar en la comissió de seguiment constituïda per a la creació d’aquest organisme.

En aquest cas, s’ha establert que el Consell de Mallorca assumirà durant els tres primers anys el total del finançament de l’Agència, sense necessitat que els ajuntaments hi facin cap aportació. També s’ha inclòs, en aquest cas a l’article 25, que tots els ingressos de l’Agència seran considerats en el règim pressupostari i quedaran vinculats a la satisfacció de l’anualitat corresponent Els excedents dels ingressos respecte de les necessitats de manteniment seran aplicats a la dotació d’un fons propi de l’Agència, destinat preferentment a la realització d’inversions per a la conservació i la millora dels valors mediambientals, en benefici dels municipis delegants.

Així mateix, s’ha desestimat la inclusió d’un representant de la FELIB i un altre de l’AMIB al Consell de direcció de l’Agència, perquè, d’acord amb els serveis jurídics del Consell, no hi hauria un equilibri de forces entre el representants municipals i els representants del Consell.

S’ha de recordar que l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, integrada pel Consell de Mallorca i els ajuntaments, desenvoluparà les funcions d’inspecció i vigilància urbanística en sòl rústic; mesures cautelars, com la suspensió d’actes edificatoris que es realitzin sense autoritzacions; tramitació d’expedients sancionadors per infracció urbanística; denúncia davant el ministeri fiscal i altres òrgans jurídics pels fets que es considerin constitutius de delicte; imposició de sancions a les persones responsables d’infraccions urbanístiques; demolició de les obres il·legalment construïdes; impugnació davant la jurisdicció contenciosa administrativa, o instar la revisió d’ofici de les llicències d’obres contràries a la normativa urbanística i l’assessorament jurídic i tècnic als municipis que hagin delegat competències en l’Agència.

La consellera de Territori , M. Lluïsa Dubon, ha recordat que la creació d’aquesta Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca neix amb l’objectiu de recolzar als ajuntaments per fer complir les normes urbanístiques i millorar per tant el nostre territori.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Per la teva trajectòria marcada en aquest bloc, sembles dels pocs verds que fan feina amb una consciència i uns ideals clars, malgrat estiguis en l'opossició. Ànim pel teu esforç constant!