dissabte, 3 de gener de 2009

Comunicat d'Eu-Ev de Capdepera, de reafirmació i aclariments

Capdepera, 3 de gener de 2009

Eu-Ev de Capdepera es reafirma en la seva posició sobre les responsabilitats polítiques derivades de la tragèdia de l'hotel Son Moll

A rel de la roda de premsa celebrada el passat dia 31 de desembre i del comunicat de premsa que vàrem fer públic aquell mateix dia, en els quals explicàrem i desenvolupàrem la nostra postura d'exigir la dimissió del batle de Capdepera com a la única i millor via per a sortir de la situació de crisi al si del pacte de govern d'aquest Ajuntament, provocada pels tràgics esdeveniment de dia 16 de desembre a Cala Ratjada, se'ns ha acusat de moltes coses, com ara: que jo, Maria Orts, com a 1ª tinent de batle podria haver aturat les obres, que les regidores d'Eu-Ev sabíem que les obres estaven en marxa, que no hem respectat el dol, que urbanisme es duia en grup, que no tenim ni seny ni cordura, no contribuïm mai a res, que som deslleials, que ara hem d'unir forces i fer pinya i actuar amb racionalitat, que el primer és el poble...

Crec que totes aquests afirmacions necessiten una sèrie de consideracions i aclariments:

1er. En efecte, jo era la primera tinent de batle de l'ajuntament de Capdepera. Però entre dia 8 d'agost i fins a dia 8 de desembre m'he trobat absent per motiu d'una baixa per maternitat. Per tant, no vaig substituir el batle durant les seves vacacions ni vaig assistir a les Juntes de govern (òrgan que aprova les llicencies d'obres). Amb plena confiança envers tasca dels meus companys de pacte, pensava que l'hotel tenia llicència i que aquesta s'adaptava a la normativa municipal: Com és lògic, confiava en els meus companys de pacte.

2on. Cap dels membres de l'Assemblea d'Eu-Ev de Capdepera, incloses les dues regidores, ha fet declaracions a la premsa. Aquesta conducta s'ha perllongat fins el moment en què ens assabentàrem que els nostres socis de govern havien decidit incomplir el compromís de tornar a celebrar una reunió de la Comissió de Seguiment del pacte de govern el passat dia 30 de desembre i donar-nos les explicacions que havíem exigit a la reunió de la Comissió de dia 22 de desembre. És cert que a la premsa es va publicar alguna declaració en clau partidista durant els dies de dol, però també ho és que quan en el si d'un partit es discuteixen assumptes d'aquesta transcendència, sempre existeix un alt risc de filtracions a la premsa, filtracions per les quals ja vàrem demanar disculpes encara que nosaltres no n'érem les responsables (Comunicat d'Eu-Ev de Capdepera de dia 19-12-08).

3er. A l'inici del pacte de govern, tant PSM com Eu-Ev ens vàrem oferir a ajudar el batle (que estava molt verd) a gestionar el departament d'Urbanisme i a accelerar els projectes d'obres municipals per que sortissin el més aviat possible i sense errades. En cap cas des de Ev-Ev ens immiscírem en la gestió del personal d'Urbanisme ni en l'aplicació de la disciplina urbanística, per les senzilles raons que el personal tècnic municipal tenia molt clar que el seu superior era el batle i que aquest mai ens autoritzà a fer res. Per tant, la nostra posició pel que feia a Urbanisme s'exposava exclusivament a les reunions de pacte. Par altra banda, a principis del l'any 2008, el batle es va ocupar de comunicar-me explícitament que no tenia res a fer dins Urbanisme.

4t. Em semblen fora de lloc totes les declaracions a les quals se'ns titlla a les regidores d'Eu-Ev no només de deslleials sinó de no contribuir positivament en res. Referent a aquestes darreres acusacions, només volem exposar una sèrie de fets:
Aquestes regidores sempre han anat de cara, avisant en tot moment els seus companys del que farien i del que pensaven. De fet, quan se li planteja al batle que ha d'assumir les seves responsabilitats en constatar que no compleix amb les seves obligacions, se li planteja a ell en primera instància, restant per la nostra part a la espera que ens doni una resposta durant quinze dies. Mentres tant, i a esquena nostra, tots els membres del pacte consensuen i enllesteixen la nostra destitució, així com l'anul·lació de la segona reunió de la Comissió de Seguiment, amb l'evident objectiu de provocar les nostres declaracions i obtenir, d'aquesta manera, l'excusa per a procedir a la nostra expulsió del Pacte de govern de l'Ajuntament de Capdepera.
Que no contribuïm a res? A banda de tots els projectes que hem deixat enllestits a les àrees de govern que teníem encomanades (que són molts i que descriurem més endavant), podem dir que les obres del carrer Port ja estan en marxa gràcies a la nostra gestió; que la crisi de la Policia Local va recaure totalment sobre la nostra regidora; que el Catàleg de Patrimoni està en marxa gràcies a nosaltres, que la documentació per a contractar la redacció de les noves NNSS està preparada i a la espera només que el batle es decideixi d'una vegada a tirar-la endavant. Que, a més, i després del fet que el projecte de rehabilitació del casc antic hagués estat comanat d'amagat pel PSOE i que el mateix no hagi estat mostrat a la resta de companys d'equip de govern, la setmana passada (en plena crisi pels esdeveniments de Cala Ratjada) aquestes regidores encara s'esmerçaven en estaven plantejar al grup municipal del PSOE, de manera constructiva, les errades tècniques que tenia el projecte per a que fossin adequadament corregides. També en plena crisi vàrem ser nosaltres els que exposàrem la necessitat que no es paralitzassin les gestions encaminades a tirar endavant els projectes que han de rebre el finançament del “Pla ZP” i també arribarem a acords.

5è. Consideram perfectament compatible la nostra exigència d'assumpció de responsabilitats per fer les coses malament amb la racionalitat, per una banda, i amb la continuació de la tasca de gestió municipal, i d'aquesta manera hem procedit. Si ara l'equip de govern cerca recolzaments puntuals amb altres partits és perquè aquesta és la seva voluntat. Per la nostra banda, recolzarem aquells projectes que es decideixi engegar, sempre i quan els considerem consistents i ajustats a les línies del pacte de govern que signàrem a l'inici de la legislatura i no hi observem errades en la seva redacció, tramitació i/o execució.

6è. És al batle de Capdepera a qui s'ha de retreure la manca de cordura i de racionalitat, en el moment en què no va aturar unes obres com les de l'hotel Son Moll i en què pren, de manera continuada, decisions com aquesta, decisions preses de manera totalment unilateral (un altre exemple és la reincorporació, fa poques setmanes, de l'Inspector de la Policia Local, suspès cautelarment per l'equip de govern, sense consultar ni al regidor de Policia ni a la regidora de Personal).

7è. Nosaltres “fem pinya”, però quan consideram que es tracta adequadament el tema i hem pogut participar de la decisió. En tot cas, el que ha de quedar clar és que el primer és la nostra coherència i que, si hagués estat per nosaltres, podem assegurar que l'expedient d'obres de la renovació de l'hotel Son Moll no hagués estat tramitat de la forma com s'ha fet, i que les obres s'haurien aturat. Del contrari, hauríem dimitit i assumit les nostres errades, que és, ni més ni menys, el que demanam al batle de Capdepera.

Maria Orts
Regidora d'Eu-Ev de Capdepera.