diumenge, 18 de gener de 2009

Impossible jugar sense perill als parcs infantils d'Artà


Imatge Parc infantil setembre 2007


Imatge Parc infantil 18 de gener de 2009: A aquest tobogan li falten totes les fixacions


Imatge Parc infantil 18 de gener de 2009

Els Verds - Esquerra d'Artà reiteren la seva denúncia del pèssim estat de conservació i nul manteniment dels parcs infantils d'Artà
Fa anys que no s'hi ha dedicat cap inversió i el manteniment és deplorable
Els Verds-Esquerra d'Artà denuncien el pèssim estat de les instal·lacions de parcs infantils del nucli urbà d'Artà, alguns dels quals es troben en unes condicions tals que esdevenen impracticables i, el que és pitjor, veritablement perillosos, per als més petits. És per aquest motiu que l'agrupació ecologista artanenca presentarà una vegada més un Prec la propera sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà d'Instància a l'equip de govern (UM-PSOE) per a que es dugui a terme, de manera urgent, un esforç per a habilitar aquestes instal·lacions per al seu ús.
Aquesta no és la primera ocasió aquesta legislatura en què es denuncien aquests fets i la pèssima gestió d'aquestes instal·lacions municipals per part, sobre tot, de Rafel Gili (UM), Batle d'Artà i regidor d'Urbanisme, Obres i Serveis (1). Durant aquest temps no només no s'ha dut a terme una tasca sistemàtica i periòdica de manteniment, sinó que no es té notícia de cap intenció de cercar, per part d'aquest responsable municipal, la manera d'evitar arribar novament a l'estat impracticable en què es troben els parcs infantils avui novament.

(1)Accediu als Comunicats de Els Verds-Esquerra d'Artà de setembre de 2007 i juny de 2008.