diumenge, 4 de gener de 2009

Diògenes reivindica que el PSOE tiri endavant al Parlament la seva pròpia iniciativa sobre l'ús terapèutic del Cànnabis


Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera
4 de gener de 2009

Els Ajuntaments d'Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera recolzen la proposició no de Llei socialista dirigida a possibilitar l'ús terapèutic del Cànnabis
El Col·lectiu de regidors Diògenes insta el Grup parlamentari Socialista a la seva efectiva tramitació, debat i aprovació al Parlament de les Illes

Els darrers mesos, els regidors del Col·lectiu Diògenes han presentat als seus respectius Plens una moció (1) de suport i adhesió a la Proposició No de Llei del Grup Parlamentari Socialista que té per objecte instar el Govern a possibilitar als facultatius que exerceixen a la nostra comunitat autònoma l'administració de cànnabis en les formes que creguin convenients i que siguin més beneficioses pels pacients. Aquesta Proposició No de Llei ha rebut, d'aquesta forma, el recolzament dels Consistoris d'Artà, Capdepera, Pollença i Son Servera.
S'ha de recordar que aquesta planta va tenir un ús terapèutic, fins i tot a la medicina oficial, fins els anys 30, en els quals va ser prohibida als Estats Units per diverses raons, cap d’elles de caràcter científic o mèdic i, posteriorment, es va estendre aquesta prohibició a la resta de països occidentals. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va dur a terme l'any 2007 un Programa Pilot de l'Ús terapèutic del Cànnabis, els resultats del qual varen ser presentats al públic el passat mes d'abril (2). Amb aquest Programa Pilot, al qual varen participar més de 40 metges de sis hospitals de l'àrea de Barcelona, 15 farmacèutics dels serveis de farmàcia dels diferents hospitals, 75 oficines de farmàcia i 8 infermeres, es va poder comprovar que un derivat estandarditzat de la planta,
Sativex (3), actuava com a coadjuvant del tractament de dolor neuropàtic en pacients amb esclerosi múltiple, així com en la espasticitat per esclerosi múltiple, dolors neuropàtics de diversa etiologia, en tractament de pacients amb diagnòstic de Síndrome d'anorèxia-caquèxia per càncer o SIDA i en tractament de pacients que pateixen nàusees i vòmits secundaris al tractament de la quimioteràpia.
Malgrat que la Proposició socialista no de Llei va ser admesa a tràmit per la Mesa del Parlament el mes de juliol (4), encara no ha estat inclosa a l'ordre del dia de les sessions del Parlament. És per aquesta raó, i a la vista dels beneficis que podria suposar aquesta mesura per a alguns malalts i de l'alt grau d'interès i adhesió que la proposta socialista ha rebut als diferents consistoris, que el Col·lectiu de regidors Diògenes insta el Grup Parlamentari Socialista a donar les passes necessàries per a dur a debat i aprovació pel Parlament la seva pròpia Proposició no de Llei amb la major brevetat possible (5).
Per a més informació sobre aquesta iniciativa duta a terme als respectius Ajuntaments pel Col·lectiu de regidors Diògenes, i sobre les seves argumentacions en favor de possibilitar l'ús terapèutic del Cànnabis i de la legalització de les drogues, accediu al comunicat de Els Verds-Esquerra d'Artà del passat dia 26 de juliol.
La coordinadora Diògenes està formada pels regidors Guillem Caldentey (Artà, Verds-Esquerra), Maria Orts i Virginia Urdangarín (Capdepera, EU-EV), Pepe García (Pollença, Alternativa. EU-EV) i Contxi Penya (Son Servera, Verds-Esquerra).


(1) Per accedir a la moció presentada pels regidors del Col·lectiu Diògenes (versió Els Verds-Esquerra d'Artà), pitjau aquí.
(2) Pitjau aquí per accedir al comunicat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sobre el Programa Pilot sobre l'ús terapèutic del Cànnabis.
(3) Es tracta d'un esprai d'aplicació a la mucosa oral (boca) l'ús del qual és legal al Canadà i que es troba a les farmàcies des de 2005, i que és prescrit per a l'alleugeriment simptomàtic del dolor neurològic en adults amb Esclerosi Múltiple.
(4) Pitjau aquí per a accedir al núm. 47 del Bolletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (pàg. 1418), on consta el redactat de la Proposició no de Llei del Grup Parlamentari Socialista i la seva sol·licitud a la Mesa del Parlament de les Illes que la mateixa sigui admesa a tràmit.
(5) S'ha de recordar que l'any 2001, el Grup Parlamentari Socialista ja va presentar una Proposició no de Llei al Parlament ben semblant, i que aquesta va quedar aprovada amb la unanimitat de tots els Grups: Accediu al Diari de Sessions del Ple Núm. 63, de 22-05-2001 (Pàg. 2783, PRON-1775).