dimecres, 28 de gener de 2009

UM-PSOE: Irresponsabilitat i passivitat en Salut i Emergències

Els Verds - Esquerra d'Artà denuncien el desinterès de l'equip de govern (UM-PSOE) en la millora dels equipament d'emergència i primers auxilis
Demanen responsabilitat, que es deixin de banda els motius partidistes i que es procedeixi d'una vegada a la dotació d'aparells desfibril·ladors externs semiautomàtics amb els quals es poden salvar vides

Els Verds-Esquerra d'Artà varen defensar ahir dia 27 de gener a la darrera sessió ordinària del Ple, de manera infructuosa, una Iniciativa amb forma de moció dirigida a la dotació d'aparells Desfibril·ladors Externs Semiautomàtics als llocs de més freqüentació de públic del terme i als vehicles de la Policia Local. Aquesta dotació aniria dirigida a la prevenció davant situacions d'alt de risc, concretament en els casos d'aquells accidents cardiovasculars que condueixen en ocasions a la denominada ‘mort sobtada’. Els aparells de Desfibril·lació Externa Semiautomàtica (DESA) permeten en moltes ocasions la desfibril·lació primerenca per part de personal no mèdic (com ara, agents de la Policia Local i personal d'altres serveis d'emergències, com poden ser els bombers, adequadament formats en el seu ús), actuació que suposa la tercera de les passes que s'han de dur a terme segons l'estratègia per a respondre davant d'una aturada cardíaca: (a) alerta immediata, (b) inici precoç de la ressuscitació bàsica per part dels testimonis, (c) desfibril·lació primerenca i, en darrer lloc, (d) suport vital avançat en escassos minuts.

Aquesta no és la primera ocasió aquesta legislatura en què es formula aquesta Iniciativa (1), i Els Verds – Esquerra d'Artà, davant la inactivitat demostrada per part dels responsables de l'equip de govern (B. Gili, regidor d'Interior (UM) i M. Francisca Servera, regidora de Sanitat (PSOE)), davant del fet de la regulació de l'ús d'aquest tipus d'aparell efectuada mitjançant Decret per part de la Conselleria de Salut i Consum el passat mes de desembre (2) i en previsió de la lentitud de les administracions, que obliga a actuar amb rapidesa i diligència amb vistes, especialment, al proper estiu -època de màxima afluència de públic- varen decidir tornar a presentar aquesta Iniciativa.

Encara que l'equip de govern, com s'ha dit anteriorment, ja s'havia compromès a actuar respecte de la dotació d'aquest tipus d'aparells el passat Ple del mes de març, no consta que que aquest compromís s'hagi fet efectiu.

Guillem Caldentey, regidor de la formació d'esquerres, critica durament “la passivitat demostrada pels responsables polítics municipals vers la correcta dotació d'equipaments d'emergència com aquests que, en casos d'accidents cardiovasculars, poden salvar vides”, i reclama als mateixos responsables “una mica de seny i responsabilitat i que facin el possible per a assolir un mínim de dotació amb aquests aparells amb la màxima brevetat possible”.

(1) Accediu al Comunicat de Els Verds-Esquerra d'Artà de dia 31-03-2008, i al Prec corresponent, formulat a la sessió ordinària del Ple de dia 25-03-2008.

(2) Accediu al Decret 137/2008 de 12 de desembre, pel qual es regula l'ús de desfibril·ladors externs semiautomàtics en centres no sanitaris de les Illes Balears (BOIB Núm. 178, de 20 de desembre).