diumenge, 22 de novembre de 2009

Moció Ple 24-11-2009: Cas pràctic d'(in)Disciplina Urbanística

Dia 26 d'agost de 2008, un periodista de Diari de Balears trobava en la part del Camí de's Parral (Colònia de San Pere) inclosa dins d'ANEI unes obres de formigonat del mateix, obres completament prohibides sense llicència i sense la corresponent declaració d'Interès General per part del Consell de Mallorca. Accediu, si voleu, a la notícia corresponent, publicada l'endemà dia 27 d'agost. Consultat el batle d'Artà, R. Gili (UM) pel periodista, s'hi formulava un compromís clar de procedir segons l'establert en l'esmentada Llei de Disciplina urbanística, a saber: enviar el zelador d'obres a visitar el tram afectat, i "prendre les mesures oportunes per resoldre l'assumpte i restablir l'estat original del camí".
En el transcurs de la sessió ordinària del Ple del l'Ajuntament d'Artà de dia 30 de setembre de 2008, el regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà formulava una sèrie de preguntes al respecte al batle d'Artà i regidor d'Urbanisme, R. Gili (UM), que obtenien les següents respostes (Accediu a l'acta aprovada d'aquella sessió, pàg. 29):
Pregunta: S'ha obert algun expedient d'infracció urbanística per aquesta actuació il·legal?
Resposta: No estam segurs que sigui il·legal.
P: Si la resposta és negativa, per quin motiu?
R: Hi ha una llicència de l'any 2006 per condicionar aquest camí.
No trobàrem, posteriorment a aquesta sessió del Ple, cap llicència.
Dia 24 d'agost de 2009, Diari de Balears es feia ressó de les nostres denúncies pel que fa a l'aplicació (o, millor dit, inaplicació) de la disciplina urbanística en el nostre municipi, amb referència explícita sobre la qüestió d'aquest formigonat del tram protegit del Camí d'Es Parral. En aquest mateix blog, en un escrit de 23-08-2009, exposàvem com el zelador d'obres mai no va aixecar cap acta d'inspecció de les obres, ni ha estat incoat cap expedient d'Infracció urbanística, ni s'havia legalitzat la obra il·legal i executada sense permís, ni s'havia restablert la legalitat ("l'estat original del camí").
A dia d'avui, el regidor de Els Verds-Esquerra d'Artà no té constància que s'hagi atorgat mai cap llicència d'obres que permetés formigonar el tram de camí d'Es Parral inclòs dins ANEI, ni de l'aixecament de cap acta d'inspecció per part del Servei d'Urbanisme municipal, ni molt menys, de cap incoació d'Expedient de Disciplina urbanística.
El passat dia 18 de novembre, vàrem exposar en Comissió Informativa d'Urbanisme la nostra proposta de moció, que té per objectiu “Instar el batle d'Artà i regidor d'Urbanisme prendre les diligències oportunes per tal de restablir la legalitat urbanística en el tram del camí catalogat i dins ANEI conegut com 'De's Parral', objecte d'una infracció el mes d'agost de 2008". (Accediu a la moció).
Com podeu observar si accediu al redactat de la moció, s'hi fa referència a l'article de Diari de Balears de 27 d'agost de 2008, com a les declaracions del batle d'Artà que s'hi reflectien.
També s'hi troben referències al ja tradicional discurs del regidor de Turisme d'Artà (i fill del batle), B. Gili, segons el qual hi ha la voluntat de "oferir un turisme alternatiu al sol i platja, amb elements patrimonials, culturals i etnològics", com són els nostres camins catalogats, i possibilitar "que la gent pugui crear empreses entorn d'aquesta nova identitat turística d'integració, conservació i admiració amb i per al territori" (Diari de Balears, 17-11-2009: "Compensacions sense fer renou"), discurs que ens sona a música celestial però que, malauradament, no veim de cap de les maneres reflectit en el dia a dia de l'acció de govern dels nostre equip de govern municipal (UM-PSOE).
Ja en el transcurs d'aquella Comissió Informativa de fa uns dies, el batle d'Artà i regidor d'Urbanisme (UM), ens va avançar que aquesta moció no tenia cap sentit, atès que no es pot obrir expedient de disciplina sobre unes obres que disposaven de llicència; de fet, finalment, en l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple de dia 24 de novembre, el Batle no ha inclòs aquesta moció entre els punts a tractar. Però, com s'ha dit, no se'ns ha pogut demostrar en cap moment l'existència de cap llicència.
L'haurem de presentar per urgència, i estudiar quines possibles altres accions haurem d'adoptar per a l'aplicació de la legalitat.

Què n'ha dit la premsa:
- Última Hora, 23-11-2009: Els Verds-Esquerra exige que se actúe contra las ilegalidades en el Parral.
- Televisió de Mallorca, 25-11-2009: Mallorca Notícies Migdia [a partir del minut 2, segon 20]

3 comentaris:

Anònim ha dit...

el sr. batle està gafat amb una mentida més, no hi ha llicència, el sr. gili s´enterar de les obres per la prensa

Guillem Caldentey Crego ha dit...

Benvolgut/a anònim/a:
El senyor batle n'està assabentat per la premsa des de dia 26 d'agost de 2008, tal i com es pot observar en la notícia de DdB que hem enllaçat en aquest escrit nostre.
De la mateixa manera, es va assabentar el passat mes d'agost de 2009, pel mateix diari, com avui.
El que no som capaços d'assabentar-nos nosaltres és de l'existència d'aquest suposat "permís" o llicència d'obra que argumenta el senyor batle que existeix des del mes de setembre de 2008 (en el mes d'agost del mateix any no li constava que les obres s'haguessin fet amb llicència, per això va declarar a premsa que s'enviaria el servei d'inspecció), i mentres no se'ns assabenti fefaentment, és a dir, mentres no se'ns demostri l'existència documental d'aquests suposat permissos o llicència, no podrem deixar de denunciar-ho.
Ens sap greu que en aquest municipi es facin parts i quarts de forma sistemàtica, també amb l'aplicació de la disciplina urbanística: què en deuen pensar, els infractors que sí han estat enganxats pels serveis d'inspecció, i als quals sí se'ls ha tramitat (com estableix la Llei, per altra banda) el corresponent expedient de Disciplina urbanística, en llegir aquestes informacions als diaris?

Anònim ha dit...

el cas més pràctic és confirmar que el sr. batle ha mentit respecte a la llicéncia, diguent que hi ha una llicéncia de l´any 2.006 segons e llegit a l´acta del ple de 30 setembre 08 que ho demostri si la té,
per el que respecte a l´actuació il.legal de la millora del cami jo tenc el meus dubtes, millora no descriu com i de quina manera és fan o s´han de fer, és ha criteri molt subjectiu, la mentida és contundent. endevant i força