diumenge, 23 d’agost de 2009

Una mostra més del rigor i els compromisos de Rafel Gili, Batle d'Artà i regidor d'UrbanismeAquesta notícia, com podeu observar a la imatge, va ser publicada per J. Sitges/ Diari de Balears fa ja gairebé un any (27-08-2009).
Davant la ostentosa infracció, a plena llum del dia, descoberta pel periodista, Rafel Gili, (UM), Batle d'Artà i regidor d'Urbanisme feia les següents declaracions, com podeu llegir a l'article: que "l’inspector d’obres municipal visitarà el tram [del camí] afectat" i que "L'Ajuntament prendrà les diligències oportunes per resoldre l'assumpte i restablir l'estat original del camí".
A nosaltres ens consta que, finalment, el dia següent de fer aquestes declaracions, el zelador municipal d'obres hi va fer una visita. Però també ens consta que aquest funcionari mai no va aixecar acta de la visita, com seria normal i és preceptiu; que, un any després, no ha estat incoat cap expedient d'Infracció urbanística, ni s'ha legalitzat la obra il·legal i executada sense permís; i que no s'ha restablert la legalitat ("l'estat original del camí").
Als infractors artanencs que sí se lis obrin expedients de Disciplina urbanística se lis deu posar cara de beneits, davant d'aquests fets.
El rigor que Rafel Gili va prometre fa dos anys en el seu discurs d'investidura com a batle d'Artà degué desaparèixer a mida que el prometia en el transcurs de la seva intervenció (sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament d'Artà, de dia 16 de juny de 2007):
"Deixau-me, no obstant, expressar una darrera idea que ja he fet constar al principi del meu discurs: tot això vull fer-ho des del diàleg i des de la proximitat a les persones. Com també des del rigor que m’obliga a complir amb els compromisos i amb la paraula donada i també a saber dir NO quan toca." (pàg. 4 del pdf; la paraula "rigor" apareix subratllada originalment, com podeu observar; les majúscules del "NO" també són originals).
Com hem denunciat en moltes ocasions aquests dos anys de legislatura, Rafel Gili ha demostrat, per activa i per passiva, que no aplica correctament (amb rigor) la seva competència i una de les seves obligacions com a batle del municipi per mantenir el poder de fer o premiar alguns, i castigar els altres; que no vol delegar les tasques d'Inspecció i restabliment de la legalitat en l'organisme recentment ( i encertadament) creat pel Consell de Mallorca "Agència per la Protecció de la Legalitat urbanística i territorial de Mallorca" (APLUTM); i, el que és més escandalós encara: que, encara amb aquestes, roman i vol romandre el que resta de legislatura, com a membre del Consell Directiu d'aquest organisme insular.
Tot plegat ens sembla del tot inacceptable.
Properament, demanarem al Consell de Mallorca, a l'APLUTM, i a Unió Mallorquina, i per aquestes raons, la immediata substitució d'aquest representant com a membre del Consell Directiu de l'APLUTM.