divendres, 5 de febrer de 2010

Transparència de "la classe política": publicació dels béns patrimonials dels càrrecs polítics

UM-PSOE a Artà han rebutjat en dues ocasions en aquesta legislatura millorar les mesures dirigides a l'augment de la transparència de l'administració i de la confiança dels administrats en l'honestedat i honradesa dels càrrecs polítics
Per motius obvis especialment aquests dies de detencions massives en el si d'UM, consideram molt greu i antidemocràtica aquesta voluntat oscurantista dels regidors de l'equip de govern


Les darreres setmanes torna a sortir pels mitjans de comunicació el tema de les reformes legals dirigides a augmentar la transparència de l'activitat política i de les persones amb responsabilitats polñítiques en les administracions (veure, per exemple, El País,01-02-2010: Alcaldes y concejales deberán publicar su patrimonio en Internet. La Ley de Gobierno Local fija requisitos para atajar la corrupción municipal).
Avui, Diario de Mallorca també se'n fa ressó i publica una mini-enquesta efectuada entre alguns batles del país (el d'Esporles, el de Puigpunyent, el d'Inca, el de Lluchmajor, etc.), en l'article Los alcaldes aceptan la consulta por web de sus bienes para combatir la corrupción. El batle d'Inca (PP), per exemple, hi admet que es tracta "d'una bona mesura, els polítics tenen el deure de donar exemple".

La reforma legislativa en què aquests dies es fonamenta l'actualitat es centra en l'Anteprojecte de Llei de Govern Local amb què es fa feina a nivell estatal. Però ja fa anys, amb l'entrada en vigor de la "nova" Llei del Sòl, que modificava algun article de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, modificacions per les quals
  • Si en l'anterior regulació només tenia caràcter públic el Registre d'Activitats, requerint-se per a l'accés al Registre de Béns Patrimonials acreditar un interès legítim directe. En l'actualitat ambdós Registres, el d'Activitats i el de Béns, són públics.

  • S'amplia el contingut del Registre de Béns Patrimonials, havent-se d'incloure: participació en societats de tot tipus, amb informació de societats per aquelles participades, així com liquidacions d'imposts sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats.

  • Dates en què han de presentar-se les declaracions: Abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament o quan es modifiquin les circumstàncies de fet, la publicació anual en els termes que fixi l'Estatut Municipal.

Els Verds-Esquerra d'Artà hem presentat en dues ocasions aquesta moció, rebutjada sempre per l'equip de govern (UM-PSOE) i amb els vots a favor del Independents d'Artà i dels regidors del PP:
Iniciar tots els tràmits necesaris, d'acord amb la legislació vigent, per tal d'adequar els Registres de Béns patrimonials i les causes de possible Incompatibilitat i d'Activitats de tots els membres de la Corporació a la modificació operada per la Llei del Sòl estatal 8/2007, de 28 de maig, de forma que es possibiliti la publicació dels esmentats Registres a la pàgina web de l'Ajuntament d'Artà.
En totes dues ocasions, com s'ha dit, la moció ha estat rebutjada per UM-PSOE (Accediu a l'acta del Ple de dia 31 de març de 2009, i a la de dia 25 de novembre de 2008 (pàgs. 30-33 del pdf)).

L'obscurantisme mostrat pels regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Artà en aquest sentit és esborronador. Els regidors de l'equip de govern (sobre tot, per la part d'UM) acumulen càrrecs i sous de manera ben opaca i sense donar cap informació al Ple. Darrerament hem sabut que la regidora psocialista M. Francisca Servera (PSOE), que cobra una jornada parcial ben sucosa per una suposada dedicació a l'Ajuntament (31.794,70 euros bruts pressupostats per enguany, sense comptar la contribució a la Seguretat Social), ha passat a formar part d'algun organisme rector d'IB3. No sabem exactament quin és el càrrec que ocupa B. Gili, regidor d'Interior, Turisme i Telecomunicacions, en algun organisme de la Conselleria de Medi Ambient; no sabem exactament a què es dedica la regidora de Medi Ambient, M. Llull, ostentant algun càrrec a la Conselleria d'Esports i Joventut. Tampoc no sabem què cobra, per molt que ho hàgim demanat tant al Consorci d'Aubarca-Es Verger, com a la Conselleria de Medi Ambient, com al Ple, la regidora uemita d'educació com a gerenta d'aquest tinglado (perdó, voliem dir: "Consorci"). Respecte del sou (públic, però un misteri completament inaccessible per a la ciutadania; només sabem que deu cobrar més de 50.000 euros bruts anuals) d'aquesta darrera alt càrrec, hem formulat preguntes al respecte que se'ns hauran de respondre al proper Ple del mes de març (accediu a les preguntes formulades en el Ple del gener, que no es varen voler respondre).

En una tessitura política com l'actual, en la qual els polítics engarjolats es sumen dia sí i dia també, especialment en el cas dels càrrecs d'Unió Mallorquina, mesures d'augment de la transparència són no només inajornables sinó purs actes de consciència democràtica mínima.
Som completament escèptics que els regidors artanencs d'Unió Mallorquina vulguin demostrar que tenen el més mínim sentit de l'honestedat, la decència i la democràcia.

Què n'ha dit la premsa
- Diari de Balears (06-02-2010): Els Verds-Esquerra denuncia que ni el PSOE ni UM no volen publicar el seu patrimoni.

1 comentari:

Julen Adrián ha dit...

El temps va deixant a tothom en el seu lloc. el que era innacceptable si el proposava Els verds-esquerra, pasa a ser norma i bona pràctica.
Serà divertit veure com evluciona l'equip de govern UM-PSOE d'ara a la fin de legislatura. I veure que fan tota la cohorte de regidors enxufats en el govern que tenim a La Sala.
Guillem pots refrescar-nos la memòria i fer un recompte dels regidors que xuclaven de la mamella governamental?