divendres, 30 d’abril de 2010

Corregida la irregularitat de les banderetes

[Imatge dissenyada per Neus]

L'Ajuntament d'Artà ja ha procedit a corregir la irregularitat comesa per alguns agents de la Policia Local d'Artà, en ordenar que totes les armes que empra aquest servei s'ajustin a l'establert en els arts. 25 però, sobre tot, l'art. 26, de la Llei 6/2005 de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes (art. 26: Les característiques dels mitjans tècnics i defensius que hauran d'emprar les policies locals seran homogènies a tota la comunitat autònoma de les Illes Balears. [...]. Els signes externs de distinció i identificació seran iguals per a tots i es complementaran amb els propis de cada Ajuntament).
D'aquesta manera, ja no hi ha pistoles de la nostra Policia Local adornades amb cap bandereta.
Estam satisfets amb la ràpida actuació del regidor d'Interior, B. Gili (UM) al respecte d'aquesta nostra reivindicació formulada mitjançant preguntes la passada sessió ordinària del Ple, de dia 30 de març (preguntes 1 i 2).
La Policia Local, com a cos de seguretat de proximitat, ha de guanyar-se (i conservar) el respecte, la confiança i l'estimació de la ciutadania fent la seva feina professionalment, respectant les normatives, amb amabilitat i sense gests polítics gratuïts que resulten ofensius a bona part dels artanencs.