dissabte, 17 d’abril de 2010

Rebutjada una altra proposta per tal d'augmentar la transparència i la participació ciutadana

[Imatge de'n Pau, extreta de la seva web:
http://www.escapula.com]


La passada sessió ordinària del Ple, l'equip de govern municipal (UM-PSOE) va rebutjar aprovar aquesta moció que presentàrem amb l'objectiu d'assolir d'alguna manera un augment de la transparència municipal, i de la participació ciutadana i política en els afers municipals:
Ratificació i incorporació a la normativa municipal del document de la FEMP Codi del bon Govern local; adopció de mesures dirigides a la transparència del funcionament municipal; adopció de mesures de participació i informació ciutadanes com la creació d'un Consell municipal de seguiment del pla turístic Artà sorprèn".
Resumidament, la nostra proposta de moció consistia en la ratificació d'un Codi de bon Govern local (aprovat per unanimitat a la Comissio Executiva de la FEMP), amb una sèrie de mesures dirigides a l'augment de la transparència, de la publicitat dels béns patrimonials dels càrrecs, i de la informació i participació ciutadana (per exemple, en la forma de pressuposts participatius i en projectes concrets com multimilionaris (Artà Sorprèn)) com cap a la diversitat política.
Aquesta proposta s'emmarca en una situació més crítica que mai pel que fa a la sospita generalitzada per part de la ciutadania cap a la gestió de determinades formacions polítiques (PP i UM especialment) però que s'estén a la totalitat de les institucions i a les formacions i fins i tot l'activitat política en general. El que resulta, en el noste parer -no en el d'UM d'Artà, que no se'n dóna per assabentada- una amenaça molt important per la mateixa democràcia, la qual en aquestes altures no hauria d'estar patint aquest procés de corrupció i decadència, sinó anar derivant de democràcia representativa cap a una democràcia participativa -segons es vol també des del mateix Codi de bon Govern local de la FEMP.
Com s'ha dit, es recollia a la moció la nostra proposta -presentada anteriorment ja dues vegades, amb el mateix resultat: tota la oposició (PP, UIA, EV-Esq), a favor; UM-PSOE, en contra-, de posar al dia el funcionament municipal sobre el tema de la publicitat i actualització dels béns patrimonials dels càrrecs electes i personal de confiança, atesos els canvis produïts a la Llei de Bases de Règim Local per del Sòl, de 2007. Ja són molts els municipis i altres administracions governats per grups de tot color que han incorporat aquests canvis en el seu funcionament (Generalitat valenciana, Govern de l'Estat espanyol, ajuntaments de Getafe, Sevilla o Pollença, entre molts d'altres).
El Codi de bon Govern local contempla també mesures de foment de la democràcia participativa com a complement i reforçament de la democràcia representativa. Entre d'altres, s'hi preveu la creació d'instruments com el Consell del municipi, grups de feina en torn a projectes determinats, pressuposts participatius i la Iniciativa Popular. D'aquí que proposàssim una especial apertura a la participació ciutadana i política en el cas del projecte de promoció turística Artà sorprèn, amb un pressupost de 3,9 milions d'euros i a executar en tres anys.
Mentres a Artà es rebutjaven aquesta moció i les propostes que s'hi incloïen per part d'UM-PSOE, des de la nova direcció d'UM a nivell insular s'ha fet una autèntica campanya de propaganda als mitjans sobre la regeneració d'UM amb ocasió del seu Congrés de refundació, celebrat dissabte a Manacor, amb l'objectiu de distanciar la imatge d'aquesta formació de la imatge de la corrupció.
Entre d'altres perles, es va fer transcendir la presentació al Congrés d'una ponència ètica fonamentada damunt de quatre eixos bàsics: "+ participació, + transparència, + proximitat, i + control". Ens sembla molt positiu que una vegada expulsada del poder UM adopti aquests propòsits d'esmena i remarcable, com a mínim, el contrast entre els mateixos amb el que es duu a terme simultàniament allà on el conserva el poder, com és l'Ajuntament d'Artà.
També ha transcendit en diverses ocasions aquests dies que, segons els nous líders d'UM, les cadires i el poder no són el més important en UM; fins i tot, en la ponència ètica i de bones pràctiques esmentada, s'ha xerrat de "mercenaris" i de la necessitat d'acabar amb la política de clientelisme la qual, a banda d'un fracàs, és una "aberració". El redactor d'aquesta ponència congressula de bones pràctiques, J. Carles Verd, batle de Porreres, declarava a Diario de Mallorca fa uns pocs dies que era qüestió de supervivència política acabar con los que vienen a medrar y subsistir del partido. La gente debe venir a UM por convicciones ideológicas, ya que se ha demostrado que ha sido una estrategia equivocada y un resultado no demasiado importante en votos; en aquesta entrevista, encara s'abundava més en aquest sentit: UM no se debe convertir en una empresa de trabajo temporal [...] los cargos en Unió Mallorquina no se deben elegir sólo por ser miembros del partido. Se debe mirar la valía de la persona a la hora de designar un cargo y que además conozca el sector que va a gestionar. Com vàrem exposar fa unes setmanes en el nostre blog, en algun moment d'aquesta mateixa legislatura -fa quatre dies, com aquell qui diu- només una regidora dels cinc que conformen el grup municipal d'UM no rebia cap sou públic per càrrec polític.
Res no indica que UM d'Artà estigui per adoptar aquests nous aires d'UM en la seva acció política amb les regnes del govern municipal a la mà. Tant de bo que ens estiguem equivocant, però res en l'experiència municipal recent anima creure-s'ho.