dijous, 27 de gener de 2011

Gran iniciativa del Consell de Mallorca: Compartir cotxe


El Departament de Cooperació Local del Consell de de Mallorca ha engegat una mesura dirigida a fer més sostenible la mobilitat de les persones i els treballadors, i a permetre l'estalvi energètic i econòmic. Us recomanam que exploreu les possibilitats que es donen per a compartir el vehicles en els viatges, inscriure-s'hi i plantejar quins viatges es fan amb el vehicle propi o quins viatges es voldria fer amb el vehicle d'altre conductor que tanmateix els ha de fer, és molt senzill!

Enganxam aquí la descripció d'aquest nou servei que fa el Consell de Mallorca, com els enllaços necessaris:

El projecte COMPARTIR COTXE neix de la voluntat de Mallorca de fomentar entre la població un ús més racional del cotxe. El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge.

OBJECTIUS

  • Facilitar als ciutadans i a les ciutadanes de Mallorca una altra alternativa en els seus desplaçaments tenint en compte mesures de sostenibilitat en la mobilitat.
  • Disminuir la contaminació i el consum energètic produït pels vehicles privats.
  • Millorar la utilització de l'espai públic.

COM ACCEDIR-HI?

COM FUNCIONA?

Mitjançant aquest servei veureu on line les persones que estan inscrites per fer un viatge semblant al vostre. A través del correu electrònic us podreu posar en contacte amb elles. Veureu quines són les seves preferències, si disposen o no de cotxe, el motiu del viatge, i tot un seguit de dades per fer més fàcil la trobada de companys i companyes de viatge. Podreu deixar un missatge electrònic a aquelles persones que considereu que són adients per compartir un mateix viatge. Tot de manera immediata i sense intermediaris.