dijous, 27 de gener de 2011

Sentència obliga l'Ajuntament a restablir la legalitat urbanística, fent tomar una vivenda i tancament de parcel·la il·legals i il·legalitzables

[Imatge actual de la vivenda il·legal que l'Ajuntament ha de fer tomar,
obligat per la Justícia. Gener de 2011.]

[Imatge de les obres de transformació en vivenda. Juny de 2007]

[Detall del tancament d'obra denunciat. Juny de 2007.]

[A la imatge, ja publicada en aquest bloc dia 28 de maig de 2008, es pot observar l'afectada per la construcció del tancament d'obra i un edifici de nova planta il·legals i il·legalitzables i per la passivitat del batle, Rafel Gili Sastre (UM). Malgrat les queixes i denúncies formulades per aquesta veïnada, l'Ajuntament no va fer res per tal de solventar el problema i restablir la legalitat.]


Una veïnada es va veure obligada a dur l'Ajuntament davant la Justícia, en veure que aquest no actuava i, per contra, permetia continuar fent obres il·legals
Un Tribunal obliga l'Ajuntament a tomar una vivenda i un tancament il·legals, sota amenaça de repercussions en l'àmbit penal a funcionaris o càrrecs que incomplissin la sentència
És un bon exemple de la pràctica prevaricadora i clientelista de l'equip de govern d'Artà (UM-PSOE)


El Jutjat del Contenciós-Administratiu número 3 de Palma va sentenciar el passat dia 5 de gener "requerir i ordenar [a l'Ajuntament d'Artà] per a que inicii immediatament les corresponents actuacions dirigides al restabliment de la legalitat urbanística amb relació a la construcció il·legal descrita [construcció de vivenda unifamiliar i tancament de finca]"; l'incompliment d'aquest deure "podria tenir fins i tot repercussions en l'àmbit penal per als funcionaris o persones que ometessin l'acatament d'aquesta obligació legal".
La construcció, el 2006, d'un magatzem agrícola en sòl rústic -a la Parcel·la 30 del Polígon 12 del municipi artanenc, parcel·la de 1.732 metres quadrats: la normativa urbanística només permetia aquest tipus d'obra en parcel·les de tamany superior als 14.000 m2- i d'un tancament d'obra de la parcel·la, fou denunciada per no haver disposat de la preceptiva llicència urbanística, i es va obrir el corresponent expedient sancionador, per un valor de 2.448,25 euros.
Posteriorment, el juny de 2007, es varen denunciar noves obres il·legals, consistents en l'ampliació i reforma d'aquella construcció, transformant-la en vivenda unifamiliar aïllada. El mes d'octubre d'aquell mateix any es va incoar, per aquest motiu, un nou expedient sancionador per infracció urbanística greu, amb sanció de 38.142,79 euros decretada el mes de març de 2008.
Malgrat les desesperades i constants denúncies dels veïns perjudicats, ni en el cas de la primera construcció, ni en el cas de l'ampliació i transformació d'aquesta en vivenda, no es varen adoptar les mesures legals establertes -i obligatòries, segons es recorda en la sentència-, dirigides al restabliment de la legalitat urbanística, això és, la demolició de les obres il·legals.
Una veïnada, perjudicada especialment per l'esmentada obra il·legal de tancament d'obra de la parcel·la en veure anegada la seva parcel·la quan es produïen pluges de mitjana intensitat (veure imatge a dalt), va denunciar els fets i reclamar a l'Ajuntament la demolició d'aquestes obres en diferents ocasions, la darrera vegada, dia 8 d'abril de 2008. En no obtenir cap resposta ni constar cap actuació en aquell sentit, la veïnada es va veure obligada a presentar un recurs contenciós-administratiu contra l'Ajuntament davant del silenci i la inactivitat d'aquesta administració municipal.
A la vista dels fets i de la sentència -la qual, segons F. Servera, regidora d'Hisenda, no serà recorreguda-, Els Verds-Esquerra d'Artà han de denunciar una vegada més que l'equip de govern d'Artà fa de la disciplina una eina bàsica de la seva política clientelar i prevaricadora, en protegir i donar totes les facilitats als infractors amics i, per contra, perseguir i castigar qui no es plegui a la seva voluntat.
Aquest cas il·lustra com l'arbitrarietat de Rafel Gili arriba a l'extrem de passar per damunt de les denúncies de víctimes directes de les infraccions, de l'aplicació de la Llei, la protecció del paisatge i del territori i, fins i tot, del cobrament de les multes -cobrament el qual no consta a Els Verds-Esquerra, i que no poden confirmar en no obtenir accés a la documentació, en el que és un atac permanent de UM-PSOE als drets de participació i informació política dels regidors de l'oposició, i en contra de la transparència d'aquesta administració local.
L'evident ús partidista, clientelista i arbitrari que es fa a l'Ajuntament d'Artà en disciplina urbanística explica, segons Els Verds-Esquerra d'Artà, la negativa d'UM-PSOE en delegar les competències inspectores i de restabliment de la legalitat urbanística en sòl rústic en l'Agència per la Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, delegació de competències proposada fins a en dues ocasions els darrers anys pels ecosocialistes.

Què en diu la premsa:
- Diario de Mallorca, 21-01-2011: EV-E denuncia otro chalé ilegal.