dimarts, 19 de juliol de 2011

Primeres mesures d'estalvi i eficiència energètica. Circular als treballadors de l'Ajuntament

L'Ajuntament d'Artà vol impulsar una sèrie de mesures que suposaran millores en la gestió de les emissions de CO2 i l'energia, i a la vegada l'estalvi econòmic en concepte de despesa de corrent elèctric. La primera de les mesures adoptades, ha estat l'enviament d'una sèrie d'instruccions als treballadors municipals a través de circular d'Alcaldia en què es proposen determinades bones pràctiques ambientals, com ara mantenir les temperatures d'aire condicionat i calefacció en uns límits de 26 i 21 ºC respectivament (límits que són els fixats per Llei).
Es duran a terme altres mesures relacionades amb l’estalvi energètic que, a la vegada, ajudaran a reduir la despesa econòmica per aquest concepte, com a ara la reducció de les hores d’encesa de l’enllumenat públic o la reducció de punts de llum encesos durant la nit.
Els grups que actualment conformen l'equip de govern municipal (I.Verds i UIA) impulsen d'aquesta manera les mesures d'eficiència energètica amb l'horitzó que proposa el Pacte dels Batles a què l'Ajuntament s'adherí el passat mes d'abril, que és que l'any 2020 s'hagin reduït les emissions de CO2 a Artà un 20%.

A continuació, enganxam la circular enviada pel Batle d'Artà, Jaume Alzamora, als treballadors de l'Ajuntament.


Benvolguts treballadors,

Benvolgudes treballadores,


El motiu d’aquesta circular és informar-vos sobre la voluntat de l’Equip de Govern de posar en marxa una campanya d’estalvi energètic en edificis i instal·lacions municipals per reduir els costos que aquest concepte representa per a l’Ajuntament i per promoure bones pràctiques ambientals.


Hem de tenir present que el consum energètic del nostre ajuntament és molt elevat i que s’ha de reduir sigui com sigui, sobretot si tenim en compte que la situació econòmica municipal passa per moments delicats. Només a tall d’exemple, durant el darrer semestre de 2010 aquesta despesa s’apujà a 227.600 €, és a dir, a 37.933 € mensuals de consum elèctric. I és per això que ens hem marcat l’objectiu de disminuir un 10 % la factura energètica durant el segon semestre de 2011.


Així doncs, us hem de demanar que col·laboreu i participeu en aquesta iniciativa d’estalvi energètic i econòmic, i que adopteu, entre d’altres, mesures com les que us proposam:


1. Llum: enceneu només els llums que siguin necessaris i aprofitau al màxim la llum natural en els espais que només en necessiten d’artificial en moments puntuals (passadissos, banys, magatzems, sales o despatxos buits, etc.).


2. Temperatura de l’aire: recordau que la normativa estableix que la temperatura de l’aire condicionat no ha de ser inferior a 26 ºC i que la de la calefacció no ha de superar els 21 ºC. A més, aquestes prescripcions seran més eficients si posau en pràctica les recomanacions següents:


- Manteniu les finestres i les portes exteriors tancades quan l’aire condicionat o la calefacció estiguin en funcionament.

- A l’estiu, ventilau les dependències a primera hora del matí, quan la temperatura exterior és baixa, durant 5 o 10 minuts.

- Vestiu roba adequada a les condicions climàtiques exteriors.


D’altra banda, també posarem en marxa altres mesures relacionades amb l’estalvi energètic que, a la vegada, ajudaran a reduir la despesa econòmica per aquest concepte, com a ara la reducció de les hores d’encesa de l’enllumenat públic o la reducció de punts de llum encesos durant la nit.


Us agraesc, per endavant, la vostra col·laboració.


Atentament,Jaume Alzamora Riera

BatleArtà, 15 de juliol de 2011