divendres, 28 de setembre de 2007

L'equip de govern d'Artà, sense programa per a minvar la pressió dels vehicles privats als nuclis urbans


Els Verds - Esquerra d'Artà critiquen l'absència de cap activitat o campanya de conscienciació i sensibilització al municipi durant el Dia sense Cotxes.

Critiquen també que no es prengui cap mesura sobre el problema de trànsit no autoritzat a la plaça del Conqueridor i al carrer Ciutat, espais de trànsit restringit i per a vianants respectivament

A Artà, com en moltes altres poblacions de l'illa, hi ha un molt elevat índex de vehicles privats per habitant: 5.472 vehicles motoritzats en total per 6.649 habitants (3.876 cotxes, 562 motos, 1.032 camions i 2 autobusos l'any 20051). Tenint en compte el disseny antic, amb carrers estrets, de gran part dels nuclis urbans, la superfície pública que ocupen els vehicles motoritzats de manera permanent -circulant i estacionats-, i la intensitat de l'ús que s'en fa, és senzill representar-se la pressió -ambiental, de risc, etc.- que pateixen dins aquests nuclis tant els vianants, com els veinats, com els mateixos conductors.

La coalició ecosocialista artanenca ha defensat sempre que davant aquesta situació s'han de prendre mesures, com ara la redacció i aplicació de Plans de Moderació del Trànsit (plans redactats l'any 2002, però que mai han estat aplicats) i la peatonalització de determinats carrers o itineraris. Respecte a aquest darrer tipus de mesura, la coalició sempre ha defensat que es tenguin en compte els itineraris més freqüentats pels infants, com els de l'anada als centres educatius.

Des que el Carrer Ciutat i la zona de la plaça del Conqueridor varen ser embellits i s'hi va restringir el trànsit, l'actitud dels distints governs respecte a la restricció del trànsit ha estat generalment molt indolent. “En l'actualitat, i fa molts de mesos, el pas incontrolat de tot tipus de vehicles en aquella zona teòricament restringida és més una norma que una excepció”, afirma Guillem Caldentey, regidor de la coalició a l'Ajuntament. “Davant la pressió dels conductors i determinats comerciants, per una banda, i les d'altres comerciants i restauradors, veinats i usuaris d'aquests espais -com són els nins i les famílies que juguen a la zona- per l'altra, l'equip de govern fa els ulls clucs i no pren cap mesura, ni cap a un costat ni cap a l'altre. Ni aplica correctament la normativa, que diu que les zones són peatonals o de trànsit restringit, ni fa el contrari, tornant-lis el seu caràcter anterior a 2003, de circulació per a tots els vehicles. No es demostra, per part de l'equip de govern, cap sentit ni projecte de com ha de ser el poble a nivell de mobilitat interior”. Els informes, tant de l'arquitecte municipal com de la Policia Local, es mostren clarament favorables a la prohibició de la circulació en aquests carrers. Per altra banda, hi ha hagut concentracions de protesta i recollides de firmes a favor de l'ús d'aquests carrers pioritzant els vianants (novembre de 2006).

Els Verds - Esquerra d'Artà lamenten que, per segon any consecutiu, l'Ajuntament d'Artà no hagi dut a terme cap activitat ni campanya amb ocasió de la Setmana de la Mobilitat i del Dia sense cotxes. Situacions com les anteriorment descrites -densitat de vehicles, dinàmiques contràries a la racionalització del seu ús-, demostren, segons la coalició, que s'ha d'aprofitar qualsevol ocasió per a debatre i tirar endavant mesures que ajudin a alleujar mínimament la pressió dels vehicles privats dins els nuclis urbans.

Els Verds – Esquerra critiquen la postura que al respecte ha pres l'equip de govern davant les seves preguntes al Ple, això és, que aquests aconteixements i aquestes campanyes no tenen cap efectivitat, la feina municipal es fa a nivell escolar, d'educació viària. “És evident que es necessita insistir en l'educació de la població amb campanyes informatives i de conscienciació dirigides a tota la població -per exemple, amb ocasió de la Setmana de la Mobilitat o el Dia sense Cotxes- però és que, per altra banda, no basta que els nins sàpiguen les normes de circulació, també, l'han de saber el adults -els que, per exemple, envaixen els esmentats espais urbans- i, més important encara, es tracta que els carrers siguin el més segurs possible, per a ells mateixos i per a tots”, declara Caldentey.

1http://www.caib.es/ibae/fitxesmunicipals/fitxes/fitxa_arta_cat.html